Burkhard Kainka
Over dit artikel

Compacte LED-driver

Een witte LED op 0,9...1,5V - zo zijn ook oude batterijen nog bruikbaar!

Compacte LED-driver

LED-lampen zijn erg in trek. Mede daarom worden steeds meer LED-drivers aangeboden. Een bijzonder eenvoudig en praktisch IC voor dit doel is de PR4401. Elektuur is in de bijzondere gelegenheid om alle lezers van ons blad een gratis LED-driverprintjeaan te bieden. Dit in samenwerking met Prema Semiconductor (het IC), Würth Elektronik (de SMD-spoel), Eurocircuits (de print) en ECS-Electronics voor het bestukken van het geheel. Hierdoor kan iedereen nu eigenhandig de LED-booster testen en met eenoude, gebruikte batterij een witte LED laten branden. Het is aan deze compacte schakeling misschien niet direct te zien, maar het gaat hier echt om een op 500 kHz geklokte slimme spanningsomvormer met een behoorlijk hoog rendement.

Dit artikel kan alleen worden gedownload door geregistreerde gebruikers.
Login | Registreer nu!
Reacties worden ingeladen...