Thomas Scherer
Over dit artikel

Netstekervoedingen

Een computer is slechts zo goed als zijn voeding…

Netstekervoedingen
Onlangs werd weer eens bevestigd wat Elektuur al 33 jaar geleden op de omslag van de maartuitgave van 1975 in grote letters drukte: Een apparaat is zo goed als zijn voeding. Hier volgt het relaas van een sluimerend voedingsprobleem…
Dit artikel kan alleen worden gedownload door geregistreerde gebruikers.
Login | Registreer nu!
Reacties worden ingeladen...