Over dit artikel

Sweep-generator met digitale frequentie-instelling

Sweep-generator met digitale frequentie-instelling
Naar aanleiding van een sweepgenerator-project met een SX28 microcontroller van Parallax heeft de auteur een vergelijkbare generator met een ATmega48 ontwikkeld. Daarbij is gebleken dat de schakeling met de ATmega vrijwel even goed presteert als met die met de SX28.
Dit artikel kan alleen worden gedownload door geregistreerde gebruikers.
Login | Registreer nu!
Producten
Extra info / Update

Technische gegevens

Modus sweep-generator
Frequentiebereiken: 100…100.000 Hz / 50…15.000 Hz
Logaritmische schaal met telkens 256 waarden
(Iedere 0,2 resp. 0,4 ms wordt de frequentie door wijzigen van het fase-increment omgeschakeld).
Uitgangssignalen in de modus sweep-generator:
- Sinusfunctie
- Marker-frequentie (blokpuls)
- Marker-positiepuls
- Triggerpuls bij start frequentie-sweep
Modus digitale sinusgenerator:
Frequentie-instelling in hertz via toetsenbord
Invoer:
'*' = Begin van cijferreeks
Cijfer(s) 0…9
'#' = Einde van cijferreeks; start sinusgenerator
Uitgangssignalen in modus sinusgenerator:
- Sinussignaal (0…4,5 Vtt)
- Frequentie/markerpuls (blokpuls)

Reacties worden ingeladen...