Over dit artikel

Fiets(achter)licht

Super-LED blijft nog 5 minuten aan

Fiets(achter)licht

Dit schakelingetje is zonder twijfel een van de meest eenvoudige schakelingen in het dubbeldikke zomernummer van 2012. Vanwege die eenvoud publiceren we het ook, want dit onderwerp hebben we al minstens twee of drie keer eerder behandeld met meer complexe schakelingen. Maar die waren niet per se beter. Deze schakeling is erg minimalistisch, maar zorgt er toch voor dat uw fietsachterlicht nog 5 minuten blijft branden als uw fiets stil staat, dus als uw dynamo niets meer doet. Het is bovendien een aardige kennismaking voor jonge lezers die voor het eerst de soldeerbout ter hand willen nemen.

Dit artikel kan alleen worden gedownload door geregistreerde gebruikers.
Login | Registreer nu!
Producten
Component list

Weerstanden:
R1 = 47 Ohm
R2 = 1k2
Condensator:
C1 = 1 F/5,5 V (bijv. Panasonic EECF5R5H105)
Halfgeleiders:
D1 = LED rood (doorlaatspanning 1,7 V)
D2 = zenerdiode 5,6 V/3 W
D3 = LED rood, extra helder (Imax = 20 mA, bijv. MCL034URC)
D4…D7 = 1N4004
T1 = BC547B
experimenteerprint ELEX 1

Reacties worden ingeladen...