Toshiba heeft een beeldherkenningstechniek ontwikkeld die het mogelijk maakt zowel een kleurenbeeld als diepte-informatie te destilleren uit de informatie van een enkele beeldsensor. De nieuwe techniek levert een uitstekende diepte-afstand-detectie die vergelijkbaar is met die van een stereo-camera.

De nieuwe beeldherkenningstechniek maakt gebruik van een combinatie van kleurenfilters en beeldbewerking om zowel een kleurenbeeld als een uiterst nauwkeurig dieptebeeld te verkrijgen met een enkele sensor. Door het toevoegen van een apart kleurenfilter bij het diafragma, bestaande uit blauwe en gele filters, ontstaat een combinatie van onscherpte en kleurverschuiving en deze combinatie is afhankelijk van de afstand tot het object. De afstand tot het object wordt voor elk pixel berekend door middel van beeldanalyse van de onscherpte en kleurafwijking.

Een verslechtering van de kwaliteit van de opname wordt onderdrukt doordat het speciale kleurenfilter groen licht doorlaat, dat een grote bijdrage levert aan de totale helderheid van het beeld. Testen met een commerciële camera hebben aangetoond dat de nauwkeurigheid van de berekende afstanden met een enkele sensor overeenkomt met die van een stereo camera waarbij de lenzen 35 cm uit elkaar staan.