MIT
Elektor Team

Eenrichtingsverkeer voor fotonen

10 december 2013, 14:37
Eenrichtingsverkeer voor fotonen
Eenrichtingsverkeer voor fotonen

Een van de problemen bij de ontwikkeling van computers die met licht werken inplaats van elektronen is dat een lichtsignaal in een golfgeleider kan worden gereflecteerd en daardoor interferentie veroorzaakt met het volgende verzonden signaal. Om dit probleem op te lossen hebben onderzoekers van het Massachusetts Institute of Technology (MIT), de Zhejiang University in China en de University of Texas in Austin een prototype ontwikkeld van een metamateriaal dat reflectie van fotonen zou moeten voorkomen. Hoewel het prototype nogal omvangrijk is zijn er geen magnetische velden bij nodig, en miniaturisatie moet mogelijk zijn met gebruikmaking van bestaande IC-productietechnieken.

 

Het nieuwe materiaal ontleent zijn foton-sturende eigenschappen aan een reeks antennes die afwisselend horizontaal en verticaal zijn gepolariseerd. Deze antennes zijn via een versterkend element verbonden met antennes die tegengesteld zijn gepolariseerd. De versterkende elementen bepalen in welke richting de fotonen worden getransporteerd. Omdat het prototype nog niet in het frequentiegebied van het zichtbare licht werkt is vervolgonderzoek nodig naar het meest geschikte optische versterkende element.

 

Foto: Zheng Wang

Reacties worden ingeladen...
gerelateerde items