Elektor Team

Eenvoudige elektronische ontzilting

10 december 2013, 14:37
Eenvoudige elektronische ontzilting
Eenvoudige elektronische ontzilting

Chemici van de University of Texas (Austin) en de Universität Marburg hebben een nieuwe methode voor het ontzilten van zeewater gevonden die weinig energie kost en aanzienlijk eenvoudiger is opgebouwd dan de bestaande ontziltingsmethoden. Het energieverbruik is zo laag dat het systeem uit accu’s kan worden gevoed. Bovendien is er geen duur en kwetsbaar membraan nodig.

 

Bij de nieuwe ontziltingsmethode wordt gebruik gemaakt van een microkanaal dat zich in tweeën splitst. Vlak voor de splitsing bevindt zich een elektrode (de kleine zwarte rechthoek op de foto). Als op deze elektrode een (relatief lage) spanning wordt aangesloten daalt het zoutgehalte in het onderste kanaal en stijgt het zoutgehalte in het bovenste kanaal. Het elektrisch veld veroorzaakt een ionen-verarmingszone die de zout-ionen naar het andere kanaal ‘duwt’. Tot nu toe werd met deze laboratoriumopstelling een ontzilting van 25% bereikt.  De onderzoekers gaan ervan uit dat dit bij doorontwikkeling van het systeem binnen afzienbare tijd zal stijgen tot de voor drinkwater vereiste 99%. Ook wordt gezocht naar de noodzakelijke schaalvergroting om met dit systeem het voor individuele of gemeenschappelijke toepassing benodige volume van enkele liters per dag te kunnen ontzilten. 

Reacties worden ingeladen...
gerelateerde items