Op 19 juni organiseert Elektor in Eindhoven een geheel nieuwe workshop: Low-power wireless technieken. Deze workshop behandelt diverse aspecten van de HF-technologie, vanaf de ontdekking door Hertz tot de nieuwste low-power, low-cost HF-systemen. Naast de uitleg van zeer veel technische aspecten komt ook de projectmatige kant van (HF) systeemontwikkeling uitgebreid aan bod.

De workshop bestaat uit 4 delen.
In het eerste deel worden de basisprincipes van HF-signalen besproken, de geschiedenis en ontwikkeling van de markt. Daarna wordt modulatie/kanaalvorming behandeld en door middel van een aantal praktijkproeven uitgelegd.
Tijdens het tweede deel wordt ingegaan op de eigenschappen van een HF-verbinding. Daarna volgt de HF-systeemspecificatie als inleiding op het middagdeel. Ook hierbij wordt de theorie aangevuld met diverse proeven.
Het derde deel behandelt het communicatiemodel, zowel de schematische voorstelling als het systeemmodel (OSI). Hierin worden ook de eerder behandelde delen kort herhaald. Verder wordt in het derde deel de regelgeving behandeld. Hoe passen de eigenschappen van de HF-verbinding in de noodzakelijke keuringen voor een verkoopbaar systeem?
Het vierde en laatste deel gaat over de productontwikkeling van HF-systemen. De nadruk ligt op verwachtingsmanagement. De klant gelooft soms sterk in de technologie, maar het is geen wondermiddel.

Tijdens deze workshop wordt voor de praktijkproeven een demoboard gebruikt dat de deelnemers gedurende die dag in bruikleen krijgen. Dit demoboard is opgebouwd rond een RFM69CW radiomodule van HopeRF. Deze HF-module wordt aangestuurd door een PIC24F32KA304 microcontroller van Microchip. Tussen twee demoboards kan er een werkende radioverbinding opgezet worden. Tevens beschikt het demoboard over een header waar extra I/O op aangesloten kan worden en de UART van de microcontroller te benaderen is.

Meer info en inschrijven