Elektriciteit zou de olie wel eens sneller kunnen verslaan dan wij denken

9 februari 2017, 10:00
Afbeelding door David Falconer
Afbeelding door David Falconer
Het is heel moeilijk te voorspellen wanneer een nieuwe technologie de status quo zal gaan verstoren.  Thomas Watson, destijds CEO van IBM , voorspelde in 1943 dat er wereldwijd een markt kon zijn voor ‘hooguit vijf’ computers.

Het International Energy Agency kan ervan meepraten. Elk jaar publiceert het een voorspelling over de groei van hernieuwbare energie en elk jaar zit het ernaast. De jaarlijkse voorspellingen, die worden gebruikt voor het nemen van lange-termijn-beslissingen over investeringen in energieopwekking, onderschatten de groei van groene technologie consequent. Het is zelfs zo erg, dat ze ervan zijn beschuldigd dat ze de overgang naar een koolstofarm energiesysteem proberen tegen te houden.

Een nieuw onderzoek van het Carbon Tracker Initiative wil dit verbeteren met een eenvoudige en overtuigende aanpak: Gebruik meest recente data over de toestand van een technologie als basis voorspellingen. Bijvoorbeeld: als zonne-energie al decennia lang exponentieel groeit, gebruik dan geen rechte lijn om de toekomst te voorspellen.

Met deze methode hebben de auteurs van het onderzoek de groei van zonnepanelen en elektrische voertuigen voorspeld. Volgens hun schatting kan zonne-energie in 2040 wereldwijd 23% van de elektriciteit opwekken en in 2050 zelfs 29%.

Voor elektrische voertuigen voorspellen ze dat die al in 2020 dezelfde prijs per kilometer gaan bereiken als voertuigen met een verbrandingsmotor. (Meer hierover in Elektor’s energierubriek). Op dat moment zullen elektrische voertuigen echt gaan doorbreken. Al in 2025 zal het gebruik van elektrische voertuigen de vraag naar olie reduceren met ca. twee miljoen vaten olie per dag. Dat is ongeveer evenveel als het overschot aan olie dat de markt overstroomde in 2014 en 2015. Het evenwicht tussen vraag en aanbod verschoof maar 2%, maar de olieprijs stortte in en de olie-industrie wist zich geen raad. Als het elektrisch rijden goed van de grond komt, zal de olie-industrie te maken krijgen met een steeds sterkere afname van de vraag.

Afbeelding door David Falconer [Public domain], via Wikimedia Commons
 
Reacties worden ingeladen...
gerelateerde items