Tessel Renzenbrink (79)

| Begrippen als de cloud en kunstmatige intelligentie zijn abstracties die veel mensen in verwarring brengen. De cloud is in werkelijkheid “de...

| De Europese Commissie werkt aan een mensgericht internet waar de grondrechten van gebruikers worden gerespecteerd. Is dat mogelijk of is Big...

| De Europese Commissie (EC) werkt aan een internet waarbij de mens centraal staat, waar de grondrechten van gebruikers worden gerespecteerd,...

| De recht-op-reparatie beweging staat voor het recht van mensen om hun eigen producten te repareren en te veranderen. Het repareren van dinge...

| Het Open Hardware Observatory is een initiatief dat open hardware toegankelijker wil maken. Het biedt een zoekmachine waarmee u open hardwar...

| “Een kennissamenleving die gebaseerd is op geprivatiseerde kennis is natuurlijk volstrekte onzin”, zegt dr. Niels ten Oever. Hij doet onderz...

| We kennen het allemaal. Je begint enthousiast aan een hobbyproject, maakt een ontwerp, bestelt de componenten en je project krijgt een promi...

| Veiligheidsgordels, airbags, kreukelzones, maximumsnelheid en beperking van alcohol in het verkeer. Decennia van technologische innovatie en...

| “Het doel is om op te schalen op wereldwijde schaal door open hardware-ontwerpen te gebruiken.” Aan het woord is professor Neil Gershenfeld,...

| Het Coronavirus legt de zwakten van de geglobaliseerde elektronica-industrie bloot. Het is een snerpende wake-up call die ons noodzaakt om d...