Energy Island over innovaties en duurzaamheid

18 februari 2019, 09:50
Image: tbp Electronics
Image: tbp Electronics
Goeree-Overflakkee wil in 2020 volledig energieneutraal zijn. Deze ambitieuze doelstelling heeft geleid tot vele initiatieven op het eiland. Energy Island bracht op 8 en 9 december alle ontwikkelingen op het gebied van duurzame energie en innovatieve zorg samen. De gemeente Goeree-Overflakkee organiseerde beurs en congres in De Staver in Sommelsdijk. Met de deelsessie innovatieve zorg en een beursstand vol duurzame innovaties van opdrachtgevers haakte tbp in op het actuele lokale evenement.

Wethouder Arend-Jan van der Vlugt hield het welkomstwoord, waarna Maarten Steinbuch (TU Eindhoven) vertelde over de duurzame toekomst, Bernard Wientjes (Universiteit Utrecht) over de duurzame Bouwagenda en Steven van Eijck (RAI Vereniging) over duurzame mobiliteit. Diverse deelsessies en inloopsessies wisselden zich vervolgens af op uiteenlopende locaties, de vele kansrijke ideeën presenterend.
 
Waterstof
Commissaris van de Koning Jaap Smit vatte het succesvolle congres samen. Vervolgens ondertekenden 28 regionale partners het ‘groene’ waterstofconvenant. Waterstof speelt een belangrijke rol bij energietransitie. Het overschot aan duurzame energie dat na 2020 op het eiland beschikbaar komt, leent zich onder meer voor de productie van ‘groene’ waterstof. Provincie Zuid- Holland heeft Goeree-Overflakkee aangewezen als proeftuin voor innovatieve projecten op dit terrein.
www.business-class.nl/nl/uitzendingen/video/q/onderwerp/energy_island/id/2410

Innovatieve zorg
Naast duurzaam wonen en bouwen, duurzame mobiliteit en food was innovatieve zorg een belangrijk thema van Energy Island. Op de vooravond van het congres organiseerde het eilandbrede samenwerkingsverband Paulina.nu een eigen paneldiscussie met als gesprekspartner onder meer Ton Plooy, in aanwezigheid van zo’n 180 zorgverleners, zorgverzekeraars en bankvertegenwoordigers. Paulina.nu streeft ernaar met de aangesloten partners de zorg op Goeree- Overflakkee op hoog niveau, lokaal bereikbaar en betaalbaar te houden.
Innovatieve zorg kwam tevens aan bod tijdens één van de deelsessies van Energy Island, bestemd voor middelbare scholieren uit de regio. Ton Plooy en Maja Rudinac, CEO & co-founder van Robot Care Systems, zorgden voor boeiende presentaties voor generatie Z. Ontvangstruimte was het eigen auditorium van tbp in Dirksland.
Ton heeft een duidelijke toekomstvisie: ‘De zorg moet sneller, beter en goedkoper. Technologische innovaties spelen hierbij een belangrijke rol, met een veel grotere precisie. Dankzij onze early supplier involvement denken we in een vroeg stadium met onze opdrachtgevers mee. Niet voor niets zijn wij nu gecertificeerd voor het medische ISO 13485. Kansrijke producten zijn volop in ontwikkeling, nu nog de acceptatie door alle betrokkenen.’
Met Design for eXcellence-analyses (DfX) en de daadwerkelijke productie van printed circuit board assemblies (pcba’s) is tbp volop betrokken bij technologische zorginnovaties. Voorbeelden zijn de intelligente bloeddrukmeters van Finapress*, de digitale handscanner van Macawi*, oogoperatierobot EVA, voorzieningen van Philips Healthcare (noot van de redactie: zie blz. 15 van Way of Life 39/40) en zorgassistent LEA. ‘De eerste 100 stuks van deze assistent zijn inmiddels geleverd en worden o.a. als proef op Goeree-Overflakkee ingezet. De zorg gaat de komende jaren compleet veranderen, gedreven door technologie. De jeugd staat veel opener tegenover deze ontwikkelingen. De scholieren die het congres bezochten leverden voor Paulina.nu een innovatief zorgidee in. Dit soort ideeën hebben we hard nodig’, aldus Ton.
* dochteronderneming van Demcon
 
Cleantron ontwerpt en produceert batterypacks op basis van lithiumchemie. Doel is deze steeds schoner en betaalbaarder te maken. Door slim celmanagement kunnen cellen opnieuw worden gebruikt, waardoor de batterijen een langere levens­duur hebben. De energiebronnen zijn geschikt voor elektrische voertuigen, de zorg en industriële toepassingen. Zo ook de Triple, een flexibel en duurzaam voertuig op basis van Cleantron-batterijen.
cleantron.nl
 
Robot Robots Company maakt robotica beschikbaar voor organisa­ties en bedrijven. Met Robot Care Systems richt het bedrijf zich in het bijzonder op de zorg. Eén van de nieuwe toepassingen is LEA, de ‘Lean Empowering Assistant’. Deze persoonlijke zorgassistent biedt ouderen en patiënten ondersteuning bij dagelijkse handelingen. Ze kunnen hierdoor zelfstandig functioneren en langer veilig thuis wonen. Communicatie verloopt via het interactieve dashboard.
robotcaresystems.nl
 
Reacties worden ingeladen...
gerelateerde items