Het Londense bedrijf This Place heeft een open-source-app ontwikkeld waarmee de Neurosky EEG-biosensor op een Google Glass kan worden aangesloten. Hierdoor is het mogelijk om uitsluitend met hersenkracht foto’s te maken en deze op facebook of twitter te delen. Volgens het bedrijf kunnen toekomstige ontwikkelingen van de app het voor mensen met het locked-in syndroom of ernstige verlammingsverschijnselen mogelijk maken om via Google Glass met de buitenwereld te communiceren.

De app (MindRDR) maakt directe communicatie tussen de EEG-sensor en Google Glass mogelijk. De gebruiker bestuurt het geheel door zich te concentreren of te ontspannen. Er wordt via de bril visuele feedback gegeven waaruit blijkt hoe het proces om een foto te nemen verloopt. Deze feedback bestaat uit een horizontale lijn op het scherm die verder naar boven beweegt naarmate de gebruiker zich meer concentreert. Zodra de lijn de bovenkant van het scherm bereikt neemt Google Glass de foto. Op het volgende scherm kan de lijn weer naar boven worden bewogen om de foto te delen, of kan de gebruiker zich ontspannen waardoor de lijn naar de onderkant van het scherm daalt en de foto wordt gewist.