Als wereldleider in de markt voor chipmachines bepaalt ASML de hartslag van de wereldwijde informatietechnologie. Blinde ambitie, bravoure en lef vormen de grondslag voor deze prestatie. ASML’s turbulente route naar succes is nu beschreven door onafhankelijk techniekjournalist René Raaijmakers. Zijn boek beslaat de pioniersjaren vanaf 1970 (de periode waarin de waferstepper wordt ontwikkeld) tot en met 1996, het jaar waarin ASML echt doorbreekt.
 
Raaijmakers begon zeven jaar geleden aan zijn boek. ‘In de voor mij vormende jaren zeventig en tachtig verbleekte het imago van de Nederlandse industrie. Ik zag de hightech weer opbloeien onder leiding van partijen als ASML. Daarom was ik was vooral benieuwd naar de wortels en de oorsprong van ASML's succes. Ik ben ontelbare anekdotes en wonderbaarlijke verhalen op het spoor gekomen. Zelfs de medewerkers die ik interviewde en daarna het hele verhaal lazen, zeggen tegen me dat ze ASML weer vanuit een heel nieuw perspectief hebben leren kennen.’
 
Het boek over de ontstaansgeschiedenis van ASML verschijnt in twee versies. De geldmachine – De turbulente jeugd van ASML is de managementeditie. Hierin wordt beschreven hoe ASML zijn aanvankelijk geldverslindende waferstepper tot kaskraker weet uit te bouwen.
 
De uitgebreidere, technisch-populaire editie De architecten van ASML gaat dieper in op de technische aspecten van deze wonderbaarlijke historie. Deze editie is ook goed leesbaar voor niet-technici.
 
Alle informatie in De geldmachine – De turbulente jeugd van ASML staat ook in De architecten van ASML.
 
Beide edities van het boek over de geschiedenis van ASML zijn verkrijgbaar vanaf 15 juni 2017. De voorverkoop is reeds gestart. Kijk hiervoor op www.techwatchbooks.nl.