Met nieuwe machines blijft tbp investeren in efficiënte en effectieve productielijnen. Opdrachtgevers vragen om steeds snellere levering en om specifiekere printed circuit board assemblies (pcba’s) in kleinere oplagen. Maatwerk dus. De functionaliteit van de moderne apparatuur maakt dit mogelijk.
 
Communicatie tussen de machines is een belangrijke voorwaarde voor een optimaal productieproces. Daarom investeert tbp tegelijkertijd in de softwarematige koppeling. Met grote interesse kijkt Klaas van Duin, manager production technology, tevens naar robotisering en cobotisering. Dit laatste betreft robotisering in nauwe samenwerking (coöperatie) met de mens. ‘Ik heb een aantal presentaties bijgewoond van studenten Robotica aan de Haagse Hogeschool, locatie Delft. In vijf weken tijd werken ze projectmatig hun ideeën uit, in sommige gevallen in opdracht van bedrijven. Ik ben onder de indruk van de resultaten die ze behalen. Ik zie kansen, bijvoorbeeld voor robotisering van onze Extended Boundary Scan testoplossing.’
 
Feeders
Afgelopen maanden is aan de voorkant van het smt-productieproces flink geïnvesteerd met de aanschaf van bijna 300 nieuwe feeders, diverse bins en magazijnen. Dit met een vervangings- en uitbreidingsdoel. De productiemedewerk(st)ers kunnen hierdoor nog beter de componenten en materialen voor meerdere projecten tegelijkertijd voorbereiden, waardoor de assemblage van pcba’s zonder oponthoud blijft doorgaan. Het voorbereidende proces is op deze manier afgestemd op de nieuwe generatie Mycronic smt-machines waarin tbp de komende tijd verwacht te investeren.
lees verder over andere nieuwe machines op onze website
 
Reiniging
Met de nieuwe NC25 reinigings­machine van MBtech investeert tbp in de kwaliteit van pcba’s. Het reinigingsproces zorgt ervoor dat de fluxresten na het solderen volledig worden verwijderd. De nieuwe machine meet de concentratie van de vloeistof en vult de baden automatisch bij, waardoor de controle over het proces groter wordt. De NC25 legt bovendien alle gegevens vast, in het belang van de traceerbaarheid van de proces­gang.
Tevens heeft tbp een meetinstrument aangeschaft om het proces nog beter te monitoren. Na het reinigen volgen metingen op de referentieboarden, zodat beter kan worden aangetoond dat ze schoon zijn voordat ze aan de opdrachtgever worden geleverd.
 
Inspectie
Als inspectietools heeft tbp twee 3D automatische optische inspectiemachines (AOI) en twee 3D soldeerpasta-inspectiemachines (SPI) in beide hoofdproductielijnen opgenomen. Daarnaast beschikken de kleinere lijnen over een standalone AOI en SPI unit. Met de aanschaf van de nieuwe 3D AOI, voorafgaand aan het reflowsolderen, neemt de controle op de productie verder toe. Het nieuwe apparaat is direct achter de pick & place-machine en voor de reflow-oven geplaatst, zodat eventuele afwijkingen onmiddellijk worden geregistreerd en gecorrigeerd. Het minimale aantal afwijkende pcba’s is hierdoor nog verder afgenomen.

Om alle communicatie tussen de SPI’s en AOI’s onderling te regelen biedt Koh Young de softwaretool K-SMART aan, maar connectie met andere apparatuur in de lijn is nog beperkt. Communicatie tussen de productie- en inspectieapparatuur is een belangrijke voorwaarde voor een hoogstaand productieproces. Daarom ontwikkelt tbp de hiervoor benodigde software steeds meer zelf.