Met zwavel zonne-energie opslaan

12 april 2017, 00:00
De technologie om zonnewarmte chemisch op te slaan, zal in de experimentele zonne-energiecentrale te Julich worden getest (foto: DLR).
De technologie om zonnewarmte chemisch op te slaan, zal in de experimentele zonne-energiecentrale te Julich worden getest (foto: DLR).
Aan het Karlsruher Institut für Technologie (KIT) wordt in samenwerking met Europese partners in het kader van het door de EU gesubsidieerde PEGASUS-project onderzoek gedaan om duurzame energie beter geschikt te maken voor de basis-energievoorziening. Zonnewarmte is een schoolvoorbeeld van duurzame energie, maar ’s nachts schijnt de zon niet. Er is een energiebuffer nodig die overdag gevuld wordt en ’s nachts weer geleegd kan worden, voordat zonnewarmte een substantiële bijdrage aan de basis-energievoorziening kan leveren.

Een veelbelovende aanpak is toepassing van een gesloten kringloop op basis van de verbranding van zwavel. Deze zwavel/zwavelzuur-kringloop is in staat om op grote schaal zonnewarmte chemisch op te slaan die ’s nachts weer door verbranding vrijkomt. Dit systeem kan de basis vormen van een economisch verantwoorde, duurzame en vooral stabiele energiebron.

Het langetermijndoel van PEGASUS is de ontwikkeling van een innovatieve zonne-energiecentrale. De zonnewarmte wordt met behulp van spiegels gebundeld; met een absorber wordt de ‘ingevangen’ warmte in een thermochemisch systeem op basis van zwavel en zwavelzuur opgeslagen. De zo opgeslagen energie komt later in een brander beschikbaar voor de opwekking van elektriciteit. Deze technologie zal onder reële bedrijfsomstandigheden worden getest in de experimentele zonne-energiecentrale van het Duitse centrum voor lucht- en ruimtevaart (DLR) in Jülich (Duitsland).

Aan het KIT wordt aan de realisatie van de verbrandingsinstallatie gewerkt — in eerste instantie een zwavelverbrander op laboratoriumschaal die bij een hoge vermogensdichtheid in een bereik van 10...50 kW bij temperaturen tot 1400 °C stabiel moet functioneren.
 
Reacties worden ingeladen...
gerelateerde items