Het instellen van de uitgangsspanning…

…gaat op een, laten we zeggen, originele manier. In elk geval op een manier die ik nog nooit eerder had gezien bij een labvoeding. Het gaat best simpel en met behulp van maar één draai-encoder met geïntegreerde drukknop (mijn favoriete bedieningselement). Draai aan de knop om de spanning in volts te veranderen (grof), druk hem in voor het instellen van de decivolts (fijn). Druk hem nogmaals in om terug te schakelen naar volts. Het laagste cijfer van de tweecijferige waarde die wordt ingesteld, knippert zolang de waarde wordt veranderd. Als de knop een seconde lang niet wordt gebruikt, wordt het display stilgezet.
 
PeakTech PSU 6225 A
Als de PeakTech 6225 A 19,99 Volt zegt, dan is het ook 19,99 Volt...

De waarde van de stroombegrenzing wordt op een soortgelijke manier ingesteld: Honderden mA (grof) of milliampères (fijn).

Volts of decivolts?

Het vervelende is dat je niet van te voren weet wat de knop gaat instellen: volts of decivolts (honderden mA of mA). Daar is geen indicator voor. Dat kan vervelende gevolgen hebben als je bijvoorbeeld de voedingsspanning van een te testen schakeling met 400 mV wilt verhogen, maar de encoder is ingesteld op hele volts: dan verhoog je de spanning per ongeluk ineens met 4 Volt. Dat is wel even iets anders...
 
PeakTech PSU 6225 A load test
Voeding ingesteld op 31 V, 5,1 A. Periodiek (1 kHz, met een duty-cycle van 5%) belast met een weerstand van 4,7 Ω die wordt geschakeld door een IRF540N-MOSFET, geeft hoogfrequente uitslingerverschijnselen tot wel over 100 V (roze) voornamelijk bij de neergaande flank. Dat kan mede veroorzaakt zijn door de nogal primitieve testopstelling. Geel is het gate-signaal van de MOSFET, blauwgroen is de spanning op de drain, roze de uitgangsspanning van de voeding.

De draai-encoder lijkt niet helemaal nauwkeurig genoeg bij het instellen in het decivoltbereik. Eén klik naar links (verlagen) of naar rechts (verhogen) geeft niet altijd de verwachte waarde en soms neemt de spanning toe als je een verlaging verwacht of andersom. Dat gedrag heb ik niet waargenomen in het volt- en mA-bereik.
 
Reacties worden ingeladen...
gerelateerde items