Elektronica leren is niet zo moeilijk als het lijkt. In deze snelcursus voor beginners Practical Electronics Crash Course geschreven door Dogan Ibrahim, worden de belangrijkste concepten uit de elektriciteitsleer en de elektronica verkend door ermee te ontwerpen, door het uitvoeren van experimenten en het simuleren van schakelingen. Het doel van het boek is om je de basiskennis van elektronica bij te brengen zonder veel technisch jargon of ingewikkelde berekeningen.

Welkom in de Wereld van de Elektronica!

Het boek begint met de basis door vragen te beantwoorden zoals Wat is elektriciteit? Wat is spanning? Wat is stroom? enzovoorts. Daarna zul je de werkingsprincipes van eenvoudige elektronische schakelingen leren samen met de gangbare symbolen zoals die in schema’s gebruikt worden.

 
practical electronics crash course cover
Elektronica leren is niet zo moeilijk als het lijkt.

Er is geen voorkennis van elektronica nodig en alleen basiskennis van algebra is voldoende voor de berekeningen. Het simuleren van schakelingen wordt in een vroeg stadium geïntroduceerd en maakt het mogelijk om direct in de praktijk met de uitgelegde principes aan de slag te gaan.

Inschrijven
Schrijf u in voor tag alert e-mails over DIY electronics!

Behandelde onderwerpen

Onderwerpen die aan bod komen in de snelcursus zijn onder andere:
 • De principes van spanning, stroom en vermogen
 • Wissel- en gelijkstroom
 • Lampen besturen met schakelaars
 • Weerstanden, condensatoren, spoelen en hoe je deze kunt herkennen
 • Schakelverschijnselen
 • Elektromagnetisme
 • Luidsprekers, reedschakelaars en transformatoren
 • Diodes, Bipolaire- en MOSFET transistors en transistorschakelingen.
 • Optocoupler schakelingen
 • Multivibrator en astabiele en monostabiele schakelingen
 • Gebruik van de 555 timer chip
 • Operationele versterkers (opamps) met diverse toepassingen
 • Logische schakelingen
 • Versterkers, oscillatoren en filters
 • Sensoren
 • Elektronische test- meetapparatuur
 • Microcontroller ontwikkelboards: Arduino Uno, ESP32, Raspberry Pi Pico, en Raspberry Pi 5
 • Datasheets lezen en Elektronische onderdelen selecteren.
 • Elektromagnetisch Compatibiliteit (EMC) en interferentie (EMI), normen en regelgeving
 
Een flink aantal geteste en werkende projecten worden uitgewerkt en gesimuleerd om je vertrouwd te maken met de in het boek beschreven basisschakelingen.

Snelcursus Praktische Elektronica Onderdelenkit

Elektor Electronics Crash Course Kit of parts sku 20823
Deze onderdelenkit maakt het mogelijk om de voorbeelden uit het boek na te bouwen op een breadboard.
De Snelcursus Praktische Elektronica wordt aangevuld met een set onderdelen die de meeste componenten uit de praktische voorbeelden bevat. Dit maakt het mogelijk om de schakelingen op een breadboard op te bouwen en te zien hoe ze zich in de echte wereld gedragen. Uiteraard kun je de onderdelen ook gebruiken om je eigen schakelingen te ontwerpen en te bouwen.

Snelcursus Praktische Elektronica Bundel

Deze bundel combineert het boek van de Snelcursus Praktische Elektronica met de bijbehorende onderdelenkit.

ISBN 978-3-89576-605-3
ISBN 978-3-89576-606-0 (eBook)

Inschrijven
Schrijf u in voor tag alert e-mails over Circuits & Circuit Design!