In tegenstelling tot wat in de handleiding staat lijkt het me handig om de aansluitdraden van de vier leds vóór het solderen onder een hoek van 90 graden om te buigen. Maar dat is een kwestie van smaak. Voor de rest is de kwaliteit van de handleiding meer dan bovengemiddeld. 
Na het vastsolderen van de betreffende onderdelen kan direct de werking worden getest. De handleiding bevat nauwkeurige aanwijzingen voor wat er moet worden gedaan als het niet meteen werkt. Hoewel het geen echt meetapparaat is, omdat er geen numerieke waarden worden weergegeven, functioneert deze kit erg goed. Zonder verdere afregeling geeft hij met zijn vier leds direct na het inschakelen een goede indicatie van het geluidsniveau in zijn omgeving.  

De werking van de schakeling wordt gedetailleerd uitgelegd in de handleiding, die ook het complete schema bevat.

In de standaardinstelling wordt het niveau van het omgevingsgeluid tussen 70 dB(A) en 100 dB(A) weergegeven met behulp van vier leds die ieder op hun beurt oplichten als het volume een bepaalde drempel passeert. Met een jumper kunnen drie extra functies worden geactiveerd die ook weer netjes in de handleiding worden beschreven. 
Deze functies zijn: een looplicht, waarvan de snelheid van de beweging afhangt van het volume; een discolamp die het ritme van de muziek volgt en een 4-standenteller die wordt opgehoogd als u in uw handen klapt. 
Deze functies zijn niet echt spectaculair, maar er is wel goed over nagedacht want ze prikkelen de nieuwsgierigheid en kunnen worden gebruikt bij uitleg over de verwerking van geluidsgolven met elektronische schakelingen. Er zijn zelfs verschillende pagina’s van de handleiding gewijd aan de grondbeginselen van het meten van geluidsdruk. Hierdoor kan deze kit prima als leermiddel worden gebruikt. 

Als u de foto van de printplaat bovenaan deze pagina van dichtbij hebt bekeken, dan zult u de vier ongebruikte aansluitingen tegenover de leds hebben opgemerkt. Hier kunnen andere leds op worden aangesloten, of stuurschakelingen voor bijvoorbeeld grotere lampen. Aanwijzingen hiervoor zijn in de handleiding te vinden. Dit is een leuk extraatje, zelfs als het hier niet gaat om een LCD-display zoals de foto op de doos ons voorspiegelt. Die afbeelding moet meer worden gezien als een vorm van skeuomorphism (zoals dit bij Apple wordt genoemd). 
Na deze lovende woorden moet ik toch afsluiten met een punt van kritiek: er staat in de handleiding niets over de firmware van de microcontroller HT46F47, een Taiwanees type dat in onze contreien weinig voorkomt. Deze onderdelenkeuze en de afwezigheid van open software doen afbreuk aan de educatieve mogelijkheden van deze geluidsniveaumeter en vormen hiermee zijn zwakke punt.
2/2
Reacties worden ingeladen...
gerelateerde items