Om aan de groeiende vraag naar printed circuit board assemblies (pcba’s) te voldoen, investeert tbp electronics in een extra state-of-the-art productielijn op de hoofdlocatie in Dirksland. Hiermee is een bedrag van ruim drie miljoen euro gemoeid. De nieuwe lijn (5e in het gehele machinepark) is eind oktober operationeel. Ook zijn de testvoorzieningen en de voorraad componenten uitgebreid. In combinatie met circa twintig nieuwe gespecialiseerde medewerkers acteert tbp hiermee op de actuele marktsituatie.

Twee bestaande lijnen voor proto’s en kleinere series worden dit weekend verplaatst naar de tbp-dependance op hetzelfde bedrijventerrein. Dit om ruimte te maken voor de nieuwe lijn. In samenwerking met de equipmentleveranciers vindt de opbouw in slechts een paar weken plaats, zonder de huidige productie te onderbreken. Ook deze lijn zal in twee shiften produceren. Het aantal medewerkers wordt op de uitbreiding aangepast.

meer testcapaciteit
Met Design for Testing maximaliseert tbp de testtoegankelijkheid en testdekking van het pcba-ontwerp. Voor de unieke Extended Boundary Scan Testoplossing (EBST) zijn drie extra basisstations geplaatst (nu acht). Ook is een flying probe-tester toegevoegd (nu vier). De toegenomen capaciteit draagt bij aan een efficiëntere productie.

grotere voorraad
De voorraad componenten in Dirksland is bijna verdubbeld. Een groter aantal inkoop- en magazijnmedewerkers heeft mede voor opschaling gezorgd. De maatregel is noodzakelijk gezien de wereldwijde schaarste aan elektronica-onderdelen, die naar verwachting nog lange tijd aanhoudt.
 
leveringsbetrouwbaarheid
Met early supplier involvement helpt tbp opdrachtgevers hun pcba-ontwerp te perfectioneren. Deze dienstverlening en de zelf ontwikkelde EBST hebben mede geleid tot een toegenomen vraag. Dit geldt met name voor de medische sector, defensie en lucht- en ruimtevaart waarvoor tbp inmiddels over alle benodigde certificaten beschikt. Door alle maatregelen kan tbp met hetzelfde hoge serviceniveau aan deze grotere vraag voldoen.

CEO Ton Plooy: ‘Stilstaan is geen optie, we moeten vooruit! Onze medewerkers en onze equipmentleveranciers hebben deze uitbreiding van onze productiecapaciteit in zeer korte tijd mogelijk gemaakt. Zo blijven wij op de extra vraag van onze opdrachtgevers inspelen.’