ValCUN maakt metaal 3D printing economisch rendabel met hun disruptieve technologie. De Belgische technologie start-up verwacht in Q2 2021 de commerciële markt te betreden met hun printservice voor aluminium onderdelen.

ValCUN wil een extra dimensie toevoegen aan het metaal 3D-printen. Tot nu toe is gebleken dat de integratie van metaal printing in de productiesector trager verloopt dan voorspeld. Dit komt voornamelijk door de beperkte economische concurrentiekracht van de technologie. Het is de missie van ValCUN om hier verandering in te brengen!

Het ValCUN-team heeft ambitieuze plannen voor 2020. Zo worden verschillende projecten en samenwerkingsverbanden opgezet met onderzoeksinstituten, leveranciers en potentiële klanten. Tegen het einde van het jaar willen ze het team verdubbelen om de commerciële introductie te versnellen.

Zoektocht naar toepassingen

De eerste focus ligt op halffabrikaten van aluminium toepassingen die profiteren van de materiaaleigenschappen en waarvan de omvang kan variëren van prototyping tot kleine series. Aluminiumlegeringen zijn interessant m.b.t. een gunstige gewicht/sterkte-verhouding en hoge elektrische & thermische geleidbaarheid.

Op dit moment zijn er verschillende casussen gedefinieerd waarin ValCUN een toegevoegde waarde creëert. De zoektocht naar nieuwe casussen zal niet alleen het klantenbestand uitbreiden, maar ook de technologie verder blijven uitdagen.

Een van de casussen voor kleine serieproductie (enkele 100 stuks/jaar) is de behuizing van een duikcamera. Dit omvat een combinatie van warmteoverdracht met structurele framing. Aluminium is een belangrijke keuze voor deze toepassing vanwege het lage gewicht, de diepte-bestendigheid, de weerstand tegen corrosie en het zoute zeewater, en de warmteafvoer mogelijkheid van de camera en batterij.  Vandaag de dag wordt de dunwandige behuizing vervaardigd via verschillende freesprocessen, met materiaalafval tot 96%. De ValCUN-technologie vermindert zowel de materiaalverspilling als de productietijd, wat een algemene kostenbesparing oplevert.


Eén van de eerste commerciële toepassingen. Eindproduct: een onderwater-camerabehuizing die de batterij- en camerakoeling en de onderwaterdrukbestendigheidsfunctie combineert.

Vooruitzicht en toekomstmogelijkheden

Er bestaan reeds plannen om uit te breiden naar andere materialen zoals koper en aluminium-koperlegeringen. Deze materialen liggen volledig in lijn met de huidige doeltoepassingen. De geleidelijke overgang van aluminium naar koper zal ook de productie van hybride onderdelen mogelijk maken: het combineren van materialen of het printen op een (ander) halffabrikaat. Dit leidt dan weer tot een verbetering van de eigenschappen binnen het eindproduct of tot de uitbreiding van de ontwerpmogelijkheden. Dit kan o.a. nuttig zijn om de warmteafvoer in een bepaalde richting te forceren zonder dat er verschillende losse onderdelen moeten worden geassembleerd.

Geinteresseerd in meer informatie? Neem contact met ons op:

Jonas.galle@valcun.be

Jan.depauw@valcun.be

Mohsen.saadatmand@valcun.be

www.valcun.be