Windenergie kan goedkoper

10 maart 2018, 00:00
Vooral offshore windparks kunnen in de toekomst goedkoper worden gebouwd (foto: TU Delft).
Vooral offshore windparks kunnen in de toekomst goedkoper worden gebouwd (foto: TU Delft).

Ondanks de recente groei is er nog steeds veel ruimte voor kostenreductie in windenergie. Dat stelde prof. dr. Simon Watson in zijn intreerede aan de TU Delft. Watson is de opvolger van boegbeeld Gijs van Kuik als professor Wind Energy Systems in Delft.
‘Windenergie heeft de laatste 30 jaar een bijzondere groei meegemaakt’, zegt hij. ‘Vooral Europa heeft windenergie omarmd; in de eerste helft van 2017 werd 11,5% van de elektriciteitsvraag in de EU gedekt door windenergie.’ In meer dichtbevolkte gebieden, zoals Nederland, ziet men een ontwikkeling naar windenergie op zee. De eerste offshore windfarms waren veel duurder dan hun neven op het land, maar recent hebben een aantal partijen voorstellen gedaan voor de bouw van offshore windfarms tegen prijzen die geen publieke subsidie meer nodig hebben.

Innovaties

Of deze ontwikkeling verder doorzet, zal afhangen van een aantal toekomstige innovaties in de windenergie-sector, zegt Watson. Deze innovaties zijn cruciaal voor de verdere groei van windenergie (wind is nog steeds maar goed voor een zeer klein deel van de totale mondiale energievraag, tussen 1 en 2 %). Maar volgens Watson is er nog steeds veel ruimte voor verdere kostenreductie en innovatie. ‘Bijvoorbeeld met betrekking tot de windcondities. Geavanceerde statistiek en modelleringstechnieken kunnen worden gebruikt om potentieel complexe windomstandigheden die de prestatie en levensduur van windturbines kunnen verminderen, beter te begrijpen.

Integratie

Operatie en onderhoud zijn goed voor bijna een derde van de kosten van offshore windenergie. Het slimme gebruik van data van turbinesensoren en geavanceerde modelleringstechnieken kunnen worden gebruikt om proactief en voorspellend om te gaan met onderhoud, de sleutel tot het kostenefficiënt in bedrijf houden van windturbines.
Een ander cruciaal aspect is integratie. Omdat windenergie een steeds groter deel levert van de elektriciteitsvraag van Europa, wordt de variabiliteit van het windaanbod een grotere uitdaging voor onderzoekers. Zij moeten methoden ontwikkelen om stroom van offshore wind farms goed te integreren in de stroomnetwerken door interconnectie, vraagsturing en energie-opslag.

Bron: TU Delft
Reacties worden ingeladen...
gerelateerde items