Hebben individuele elektrotechnici, embedded programmeurs en hobbyisten een ethische verantwoordelijkheid om hun vaardigheden en componenten op een positieve manier te gebruiken? Moet ethiek een rol spelen in de manier waarop multinationale, op elektronica gerichte bedrijven zaken doen? Hoe moet elektronica-ethiek een rol spelen bij de manier waarop hardware-startups productontwikkeling benaderen? Dit zijn belangrijke vragen om over na te denken bij het ontwikkelen van de elektronische systemen en informatietechnologie-oplossingen die de 21eeuw vorm zullen geven. Elektor en ELEKTRONIK PRAXIS nodigen leden van de hightech community uit om met ons mee te denken. Na een paar maanden brainstormen en gezonde debatten over elektronica-ethiek, lanceren we een jaarlijks evenement, Wereld Ethisch Elektronica Forum (WEEF), met diepgaande lezingen en debatten over een breed scala aan ethische kwesties, evenals enkele drankjes, zodat we kunnen proosten op Elektor's 60e verjaardag.

World Ethics in Electronics Forum

De eerste ''pionier editie'' van WEEF zal plaatsvinden in München, Duitsland. Na het evenement in 2021 zullen toekomstige WEEF-evenementen over de hele wereld plaatsvinden (grote en kleine evenementen, online en ter plaatse), met elk jaar in november een toonaangevend evenement in München.

World Ethical Electronics Forum: ethiek, SDG's en meer

Elektor lanceerde de eerste zelfbouw elektronica-beweging in de 20eeuw. Sinds 1961 zijn de benaderingen van ethische besluitvorming behoorlijk veranderd. Net als ontwerpprocessen en technische workflows, moeten ingenieurs en hobbyistn regelmatig ethische codes herzien en opnieuw bedenken om bij de tijd te blijven. Vandaag, meer dan een jaar nadat de wereldwijde COVID-19-pandemie begon, vraagt ​​het WEEF-team technici en hobbyisten om zorgvuldig na te denken over de gevolgen van hun werk terwijl ze zich bezighouden met revolutionaire elektronische technologieën in een snel evoluerende geglobaliseerde markt.
 
 • Welke invloed hebben je ontwerp-, programmerings- en inkoopbeslissingen op je omgeving, het milieu en de industrie?
 • Zijn je projecten en producten nuttig of schadelijk? 
 • Gebruikt je je elektronica- en techniekgerelateerde vaardigheden en expertise voor positieve inspanningen?
 • Kun je het met je collega's eens zijn over ethische basisprincipes op het gebied van elektronica terwijl we 2022 naderen? 
 • Beloont je bedrijf zijn personeel wanneer het de winst verhoogt of wanneer het helpt bij het bereiken van duurzame ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development Goals)?
 
Met onze publicaties (gedrukt en digitaal) en live events (persoonlijk en digitaal), zal Elektor en ELEKTRONIK PRAXIS leden van de elektronicagemeenschap informeren en betrekken bij de meest urgente ethische kwesties van onze tijd. We nodigen hardware-technici, programmeurs van embedded systemen, C-level executives, overheidsfunctionarissen, aandeelhouders, academici en elektronica hobbyisten uit om samen met ons dieper in te gaan op een paar belangrijke ethische onderwerpen, die we zullen volgen en documenteren op ElektorMagazine.com. En na enkele maanden van virtuele discussies, rapportage en online evenementen, zullen we het World Ethics in Electronics Forum organiseren in München, Duitsland. Uiteindelijk streven we ernaar om begin 2022 te komen tot een fundamentele ethische code voor elektronicabeoefenaars en een ranglijst van de beste SDG-vriendelijke elektronicabedrijven.

WEEF-details

Maak een notitie in je agenda's en begin na te denken over ethiek-gerelateerde onderwerpen om met je collega's te bespreken.
 
 • Evenement: WEEF 2021
 • Datum: 18 november 2021 @ 17:00 CET (De tijd is onder voorbehoud.) 
 • Locatie: München, Duitsland
 
De komende maanden zullen we samenwerken met industriepartners, vooraanstaande technici, CEO's, bedrijfseigenaren en innovatieve hobbyisten om artikelen, enquêtes en andere tot nadenken stemmende inhoud over enkele cruciale onderwerpen te publiceren. Laten we er eens naar kijken.
 
 • Ethiek in technologie: Ethiek in de technologie is enerzijds een onderdeel van de ethiek in het algemeen, en dus als een wetenschap die als filosofie moet worden aangemerkt. Het heeft echter ook een actierelevante rol in het beroepsleven van een technicus, waar het criteria biedt voor het evalueren en afwegen van de volgende aspecten van technologie: voordelen tegen nadelen; voordelen versus nadelen; handigheid versus schadelijkheid; en eigenbelang tegenover het algemeen belang. Het stelt dus vragen over het handelen van technici en hun omgang met technologie en technische objecten of apparaten: is een speciale techniek goed? Is het goed wat je met deze techniek moet doen? Is de technologie veilig? Is de technologie nuttig voor alle mensen? Gebruikt de technologie alleen een groep van mensen, of een groep van politieke systemen, terwijl het anderen marginaliseert, of komt het alleen een individu ten goede?
 
 • Ethiek van digitalisering in de industrie: In de loop van de snel voortschrijdende digitalisering, die door voortschrijdende innovaties prominent aanwezig is in het menselijk leven, rijst de eerste vraag: wat is de rol van de mens als een machine een substituut wordt voor menselijke arbeidskracht? Digitalisering verandert de wereld op een ongekende manier. Het is de taak van de ethiek om deze morele vragen te beantwoorden en deze antwoorden verder te ontwikkelen tegen de achtergrond van verstorende veranderingen als gevolg van digitalisering.
 
 • Ethiek, bedrijfswaarde en duurzaamheid: "De sociale verantwoordelijkheid van het bedrijfsleven is om zijn winst te vergroten." (Friedman 1970). Dit vaak geciteerde postulaat is controversieel over de mogelijke correlaties tussen sociale en omgevingsfactoren en de marktwaarde van een bedrijf. Volgens een recenter onderzoek, de meerderheid (ongeveer 57%) verwacht van Duitse beursgenoteerde bedrijven eerder een positieve impact op de waarde van het bedrijf, bijvoorbeeld door een laag energieverbruik of ecologische producteigenschappen Een dergelijke invloed wordt nog sterker gemaakt (72% van de respondenten) voor de relatie tussen de marktwaarde van een bedrijf en sociale prestaties, zoals het onderhouden van sociaal verantwoorde werknemersrelaties In tegenstelling tot Friedman lijken de meeste respondenten een verband te verwachten tussen de marktwaarde van een bedrijf en zijn 'ethische prestaties'.

Doe met ons mee

Wil je deelnemen aan het World Ethical Electronics Forum? Begin met het nadenken over de vragen die in dit artikel worden gesteld. We moedigen je aan om je mening te delen in de opmerkingen hieronder en om je ideeën in te dienen. In de komende dagen en weken zullen we nieuwe artikelen plaatsen, vragen stellen, enquêtes en meer plaatsen op ElektorMagazine.com.

Vertaling: Hans Adams