Stelt u zich voor dat u een poster van een popgroep ziet in een bushalte – en dat die poster een soundbyte van die groep naar uw smartphone stuurt, of een link naar goedkope kaartjes? Of dat uw T-shirt bij het joggen meet hoe sterk u transpireert en dat rechtstreeks naar uw handy stuurt? Een nieuwe techniek, uitgedacht door onderzoekers van de University of Washington, maakt deze 'slimme' posters en kleren mogelijk.

De grootste uitdaging was daarbij dat conventionele radiotechnieken (WiFi, Bluetooth, FM) nog geen dag 'in de lucht' kunnen blijven wanneer die uit een knoopcel worden gevoed. Daarom is een nieuwe communicatiemethode ontwikkeld waarbij informatie wordt verzonden door alomtegenwoordige FM-radiosignalen te reflecteren. Hiervoor is nauwelijks energie nodig.

Het onderzoeksteam heeft gedemonstreerd hoe een techniek die backscattering wordt genoemd, op FM-radiosignalen buitenshuis kan worden toegepast. Het nieuwe systeem verstuurt berichten door audio en data in deze gereflecteerde signalen te coderen – zonder de originele uitzending te verstoren. Een 'zingende poster' kan tot op een afstand van 4 meter met een smartphone worden ontvangen (of tot op 20 meter met een autoradio).

Het totale energieverbruik van het demonstratieproject bedroeg slechts 11 microwatt – zodat een knoopcel of een paar kleine zonnepanelen voor de voeding ruimschoots volstaan.