De WT3122 Electromagnetic Radiation Tester van Wintact is eeninstrument voor het detecteren en meten van elektrische en magnetische velden. Het is een compact draagbaar apparaat dat je met één hand kunt bedienen. Het apparaat heeft een groot display en slechts drie drukknoppen: Aan/Uit, Gemiddelde/Piekwaarde (AVG/VPP) en Eenhedenselectie. Er is ook een LED. Het apparaat werkt op een oplaadbare batterij en wordt geleverd met een micro-USB-kabel om hem op te laden.

Specificaties van de WT3122

Een label op de achterkant vermeldt de specificaties van de WT3122. Elektrische velden worden gemeten in V/m, magnetische velden in µT (microtesla) of mG (milligauss). Het bereik van de elektrische veldsterkte is van 1 V/m tot 1999 V/m met een precisie van 1 V/m. Het bereik van de magnetische veldsterkte is 0,01 µT tot 99,99 µT (0,01 µT nauwkeurigheid) of 0,1 mG tot 999,9 mG (0,1 mG nauwkeurigheid).

Alarmfunctie

Zoals uit de handleiding blijkt, is de Stralingstester bedoeld voor mensen die zich zorgen maken over de effecten van elektromagnetische straling op hun gezondheid. Het apparaat meet dus niet alleen veldsterktes, maar heeft ook een alarm dat afgaat als een veldsterkte boven de vooraf ingestelde drempelwaarde van 40 V/m, 0,4 µT of 4 mG komt. Deze waarde ligt vast en kan niet door de gebruiker worden ingesteld.
 
wintact wt3122 alarm
Het scherm wordt rood als het alarm afgaat.

Wanneer het alarm afgaat, wordt het normaal blauwe scherm rood en begint een zoemer te piepen. Ook begint de rode LED te knipperen. Je kunt de zoemer uitschakelen door de AVG/VPP-knop enkele seconden ingedrukt te houden. Als je deze procedure herhaalt, wordt de zoemer weer ingeschakeld.

De WT3122 is ook een thermometer!

Er wordt nergens vermeld dat de WT3122 ook een thermometer is. De temperatuur wordt in het midden van het display weergegeven tussen de elektrische en magnetische veldsterkte. Als je de eenhedenknop een paar seconden ingedrukt houdt, kun je kiezen tussen graden Celsius of Fahrenheit.

Eerste keer inschakelen

De stralingstester wordt opgeladen geleverd, dus je kunt hem meteen uit de doos aanzetten. Toen ik dit deed, ging het alarm onmiddellijk af, piepend en rood knipperend. Omdat ik dit helemaal niet had verwacht, was mijn eerste reactie het apparaat te laten vallen of weg te gooien. Gelukkig namen mijn sterke zenuwen snel weer de controle over, waardoor ik het apparaatje redde van voortijdige ondergang. Zoals ik nu weet, staat het alarm altijd aan.

Een paar seconden nadat ik de WT3122 op mijn bureau had gelegd, schakelde het alarm uit en werd het scherm blauw. De metingen keerden terug naar nul (behalve de temperatuur). Dit gaf me de gelegenheid om het scherm rustig te bestuderen.

Het scherm van de WT3122

Elektrische en magnetische veldsterktes worden tegelijkertijd gemeten en met grote cijfers weergegeven. Een staafdiagram laat zien waar ze zich in het volledige bereik bevinden. Als een waarde onder het alarmniveau ligt, toont het display 'Good' voor die waarde; als de waarde boven de drempel ligt, toont het 'Warning' (naast rood worden en de zoemer en de LED die knippert). Het staafdiagram heeft 14 elementen, de alarmdrempel staat op het tweede.
 
wintact wt3122 zendmast grond
Als je de tester niet in je hand houdt, heeft dat een grote invloed op de meting van de elektrische veldsterkte (bovenste waarde van 0,00 V/m). De magnetische veldsterkte (onderste waarde van 5,14 µT) blijft onaangetast.

Je lichaam is een condensator

Zodra ik mijn hand in de buurt van het apparaat bracht, ging het alarm af op het E-veld. Alleen al door het apparaat vast te houden kon ik waarden van meer dan 450 V/m verkrijgen, afhankelijk van hoe stevig ik het vastklemde. Toen ik mijn hand op afstand hield en met het uiteinde van een in het stopcontact gestoken kabel van een telefoonoplader voor de tester (waar de sensor zit) zwaaide, toonde het E-veld waarden van meer dan 250 V/m. Toen ik hem op een stopcontact richtte, mat ik ongeveer 450 V/m.

Tesla meter?

Tijdens deze experimenten bleef het magnetische veld (H-veld) de hele tijd op nul. Daarom plaatste ik er een magneet voor. Dit activeerde het H-veld alarm, maar alleen voor een paar seconden, toen de waarde weer daalde naar nul. Een magneet produceert een statisch (gelijkstroom) veld, dus misschien is het apparaat bedoeld voor wisselstroomvelden? Om dit te proberen, sloot ik een opgerolde verlengkabel van 40 meter aan op een stopcontact en een thermische verfstripper op het andere uiteinde van de kabel. Het inschakelen van het warmtepistool leverde een min of meer stabiele waarde op van het H-veld van meer dan 13 µT (130 mG).

Goed Richten

De verkregen H-veldwaarde hangt sterk af van waarheen het instrument gericht wordt. Met het warmtepistool gevoed door een gesplitste kabel (d.w.z. de geleiders zijn afzonderlijk toegankelijk zodat een stroomtang stroommetingen kan uitvoeren op de fase of nulleider van bijvoorbeeld een huishoudelijk apparaat) lukte het me om H-veldwaarden van meer dan 50 µT (500 mG) te verkrijgen. Tijdens al deze experimenten fluctueerde het E-veld tussen 350 en 450 V/m.

Gsm-mast

wintact wt3122 celtoren
Er is een klein magnetisch veld van 0,38 µT gedetecteerd aan de voet van deze gsm-mast.

Omdat de WT3122 bedoeld is voor mensen die geïnteresseerd zijn in milieu- en gezondheidskwesties, besloot ik het apparaat naar een gsm-mast en een hoogspanningsleiding te richten, omdat veel mensen zich daar zorgen over maken. Tot mijn verbazing gaf de zendmast alleen een magnetisch veld aan. Het E-veld was bijna nul. Aan de voet van de toren mat ik ongeveer 0,40 µT (40 mG), een waarde die stabiel bleef, maar veranderde als de tester werd verplaatst.

Hoogspanningskabel

Op ongeveer vijftig meter afstand van een mast van een hoogspanningsleiding, recht onder de kabels met de tester in mijn hand, toonde het apparaat een H-veld van ongeveer 5,7 µT (570 mG) en een E-veld van 875 V/m. Toen ik de tester op de grond plaatste, zodat ik hem niet meer aanraakte, daalde het E-veld tot nul, maar het H-veld bleef.

Overigens

Als je tijdens het meten kort op de aan-/uit-knop drukt, wordt de Hold-modus in- en uitgeschakeld, zodat je de veldsterktes kunt opschrijven zonder ze te hoeven onthouden. Als je de aan-/uit-knop een paar seconden ingedrukt houdt, wordt het apparaat uitgeschakeld. Het apparaat schakelt ook automatisch uit na ongeveer vijf minuten.
 
wintact wt3122 zendmast
Een hoogspanningskabel produceert een sterk magnetisch veld (onderste waarde van 5,77 µT).

Conclusie

De WT3122 Elektromagnetische Stralingstester van Wintact is geen laboratoriuminstrument om nauwkeurig elektrische en magnetische veldsterktes te meten. Het is ook niet geschikt om elektrische bedrading in een muur op te sporen. Maar dat is niet erg, want dat pretendeert het ook niet te zijn. De WT3122 is gewoon een indicator voor de aanwezigheid van elektromagnetische veldsterktes.

Het apparaat is eenvoudig te gebruiken, omdat het geen configuratie-instellingen of gebruiksopties heeft. Zet het aan en je kunt aan de slag. Het is echter wel gevoelig voor de manier waarop het wordt vastgehouden, geplaatst en georiënteerd. Het is dus niet voldoende om het apparaat alleen maar op een verdachte bron te richten, het moet worden bewogen om de 'echte' waarden te vinden. De vraag die dan overblijft, is: Wat zijn de echte waarden? (En wat doen we ermee?)