Meer over BeagleBone Black (2)

| In Elektor.POST project nummer 25 hebben we de BeagleBone Black (BBB) voorgesteld en gekeken naar zijn specificaties en I/O-poorten. Voordat...

| Wie een Raspberry Pi heeft en meer I/O wil hebben en wie een Arduino Due heeft en meer verwerkingssnelheid wil, doet er goed aan om eens naa...