Meer over stanford university (7)

| Naarmate elektronica in ons leven een steeds belangrijkere plaats inneemt – van smartphones tot wearable sensors – geldt dit ook voor de toe...

| Onderzoekers in Stanford hebben een manier gevonden om brand in een lithium-ion-accu te blussen. De onderzoekers brachten trifenylfosfaat (T...

| Aan de Stanford University heeft een onderzoeksteam de HitchHike bedacht, een ultra-low-energy draadloze radiomodule die haast ideaal is voo...

| De natuur blijft een bron van inspiratie voor robotica-onderzoekers en dit heeft onze wereld al verrijkt met zwemmende robots naar het voorb...

| Niet te verwarren met Elektor’s beroemde zelfbouwrobot uit 1970 met de naam SC/MP (spreek uit: ‘scamp’), is het Stanford Climbing and Aerial...

| Onderzoekers van Stanford University hebben een nieuwe chip-architectuur ontwikkeld waarmee volgens hun zeggen de prestaties met een factor...

| Onderzoekers van Stanford University hebben logische schakelingen met waterdruppels ontwikkeld die klokgestuurd werken en dus synchroon bewe...