In dit artikel (oorspronkelijk ongeveer de helft van hoofdstuk 10 van het boek, red.) zullen we een project ontwikkelen waarin via een WiFi-verbinding communicatie tot stand wordt gebracht tussen de Raspberry Pi Pico en een smartphone.

Raspberry Pi Pico Essentials

Een LED via WiFi aansturen vanaf een smartphone

Beschrijving: in dit project zenden we opdrachten via de WiFi-link van een mobiele telefoon om een LED aan te sturen (de LED kan worden vervangen door een relais, bijvoorbeeld om een apparaat in en uit te schakelen) die is aangesloten op de Raspberry Pi Pico. Commando’s moeten worden beëindigd met een Return (CR/LF of ‘nieuwe regel’). Geldige opdrachten zijn onder meer:

LON  Turn LED ON
LOFF Turn LED OFF


Doel: het doel van dit project is om het gebruik van WiFi-connectiviteit op de Raspberry Pi Pico te demonstreren.

Pico WiFi-connectiviteit: de Raspberry Pi Pico heeft geen ingebouwde WiFi-module en kan daarom niet worden verbonden met een WiFi-netwerk zonder koppeling met een externe WiFi-module. Waarschijnlijk de gemakkelijkste en goedkoopste manier de Pico van WiFi-mogelijkheden te voorzien, is het gebruik van een ESP-01 processorboard. Dit is een kleine print (zie figuur◦1) van slechts 2,7◦x◦1,2◦cm op basis van de ESP8266-processor, en kost ongeveer vier dollar of vier tot vijf euro. De ESP-01 heeft de volgende interessante eigenschappen:

 • Voedingsspanning: +3,3◦V
 • Interface: met eenvoudige AT-opdrachten via seriële poort/UART
 • Geïntegreerde TCP/IP-protocolstack
 • 802.11 b / g / n
 • Geen externe componenten nodig
 
 ESP-01 processor board for Raspberry Pi Pico project
Figuur 1. Het ESP-01 processorprintje.

De ESP-01 communiceert met de hostprocessor via zijn TX- en RX-seriële poortpin. Het is een 8-pins board met deze pinbenamingen:

VCC +3,3◦V voeding
GND voedingsmassa
GPIO0 I/O-pin. Deze pin moet worden aangesloten op +3,3◦V voor normaal bedrijf en op GND voor het uploaden van firmware naar de chip
GPIO2 I/O-pin voor algemeen gebruik
RST reset-pin. Moet worden aangesloten op +3,3◦V voor normaal bedrijf
CH_PD enable-pin inschakelen. Moet worden aangesloten op +3,3◦V voor normaal bedrijf
TX seriële uitgang
RX seriële ingang

De pinnen van de ESP-01 zijn niet standaard breadboard-compatibel, dus een adapter is vereist als het board op een breadboard wordt gemonteerd (zie figuur◦2).

ESP-01 breadboard adapter for Raspberry Pi Pico project
Figuur 2. ESP-01 breadboard-adapter.

Blokschema: figuur◦3 toont het blokschema van het project.

Block diagram of the Raspberry Pi Pico project.
Figuur 3. Blokschema van het project.
Schema: in figuur◦4 ziet u het schema van het project. De UART 0 TX- en RX-pinnen van de Raspberry Pi Pico worden gebruikt om met de ESP-01 te communiceren.
 
Circuit diagram of the project.
Figuur 4. Schema van het project.

Programmalisting: listing◦1 geeft het programma (programmanaam: Picowifi). Het is opgenomen in de cumulatieve download die te vinden is onder Downloads op de Elektor-webpagina bij het boek [1]. Binnen de setup-routine wordt de seriële communicatiesnelheid ingesteld op 115200, wat de standaard baudrate is voor ESP-01, en de LED is geconfigureerd als een uitgang en uitgeschakeld. De functie ConnectToWiFi wordt aangeroepen om verbinding te maken met de lokale WiFi-router. Commando’s in AT-stijl worden gebruikt om de ESP-01 te configureren om verbinding te maken met de WiFi-router.

#----------------------------------------------------------
#           USING WI-FI
#           ===========
#
# In this project a ESP-01 chip is connected to the Raspberry
# Pi Pico. This chip is used to connect the Pico to the Wi-Fi
#
# Author: Dogan Ibrahim
# File  : Picowifi.py
# Date  : February 2021
#------------------------------------------------------------
from machine import Pin, UART
import utime
uart = UART(0, baudrate=115200,rx=Pin(1),tx=Pin(0))
 
LED = Pin(16, Pin.OUT)
LED.value(0)
 
#
# Send AT commands to ESP-01 to connect to local WI-Fi
#
def ConnectToWiFi():
    uart.write("AT+RST\r\n")
    utime.sleep(5)
     
    uart.write("AT+CWMODE=1\r\n")
    utime.sleep(1)
 
    uart.write(’’’AT+CWJAP="BTHomeSpot-XNH","49345xyzpq"\r\n’’’)
    utime.sleep(5)
  
    uart.write("AT+CPIMUX=0\r\n")
    utime.sleep(3)
 
    uart.write(’’’AT+CIPSTART="UDP","0.0.0.0",5000,5000,2\r\n’’’)
    utime.sleep(3)
 
ConnectToWiFi()
 
#
# Main program loop
#
while True:
    buf = uart.readline()          # Read data
    dat = buf.decode(’UTF-8’)  # Decode
    n = dat.find("LON")           # Includes LON?
    if n > 0:
        LED.value(1)                  # LED ON
    n = dat.find("LOFF")          # Includes OFF?
    if n > 0:
        LED.value(0)                  # LED OFF
 

De rest van het programma loopt in een eindeloze lus die wordt gevormd met behulp van een while-instructie. Binnen deze lus worden gegevens ontvangen van de smartphone en wordt de LED navenant aangestuurd. De commando’s LON en LOFF schakelen de LED respectievelijk AAN en UIT. Datapakketten worden van de smartphone ontvangen met behulp van de readline-functie. De functie find zoekt naar een substring in een string en retourneert een waarde die ongelijk nul is als de substring wordt gevonden. We gebruiken de functie find omdat de van de smartphone ontvangen gegevens dit formaat hebben: + ID0, n: data (bijvoorbeeld + ID0,3: LON) waarbij 0 de LinklD en n het aantal ontvangen tekens. Met de functie find kunnen we gemakkelijk zoeken naar de substrings LON of LOFF in het ontvangen datapakket.

De functie ConnectToWiFi stuurt de volgende opdrachten naar de ESP-01 om verbinding te maken met het WiFi-netwerk:

AT+RST reset ESP-01
AT+CWMODE stel de ESP-01-modus in (hier de Station-modus)
AT+CWJAP stel W-Fi SSID-naam en wachtwoord in
AT+CPIMUX stel de verbindingsmodus in (hier meerdere verbindingen)
AT+CIFSR retourneert het IP-adres (hier niet gebruikt)
AT+CIPSTART stel de TCP- of UDP-verbindingsmodus, het IP-adres van de bestemming en het poortnummer in (hier wordt UDP gebruikt met het poortnummer ingesteld op 5000. Het IP-adres van de bestemming is ingesteld op “0.0.0.0” zodat elk apparaat gegevens kan zenden zolang poort 5000 wordt gebruikt (u kunt dit wijzigen in het IP-adres van uw smartphone om alleen gegevens van uw eigen telefoon te ontvangen).

Merk op dat er na elke opdracht een kleine vertragingen is ingevoegd. Het commando AT + CWJAP heeft een langere vertraging nodig. Het programma kan eenvoudig worden aangepast zodat de vertragingen kunnen worden verwijderd en de reacties van de ESP-01 kunnen worden gecontroleerd. Op deze manier kan het programma, zodra de juiste reactie is ontvangen, verder gaan. Mogelijk moet u de ESP-01-hardware resetten (uit- en weer inschakelen) voordat u het programma start.

Test van het programma

Het programma kan eenvoudig worden getest met het programma PacketSender (zie figuur◦5) op de PC of met een smartphone na installatie van een UDP-app.

Using the PacketSender to test the program
Figuur 5. De PacketSender om het programma te testen.

U moet een UDP Server-app op uw mobiele Android-telefoon installeren voordat u de test met de smartphone start. Er zijn veel gratis beschikbare UDP-apps in de Play Store. Die welke in dit project is geïnstalleerd en gebruikt, wordt door KJM de UDP/TCP-widget genoemd, zoals te zien in figuur◦6.

UDP/TCP Widget apps for Android.
Figuur 6. UDP/TCP Widget-apps voor Android.

Het programma kan als volgt worden getest:

 • Bouw de schakeling.
 • Download het programma naar uw Raspberry Pi Pico.
 • Start de UDP/TCP Widget-app op uw mobiele telefoon.
 • Klik op het tandwielsymbool en stel het protocol in op UDP, het IP-adres op het IP-adres van uw Raspberry Pi Pico (192.168.1.160 in de Pico van de auteur), en stel Port in op 5000, zoals te zien in figuur◦7.
 • Klik op het menu-item MESSAGE en selecteer Text (UTF-8) als formaat , en voer de opdracht LON in om de LED in te schakelen. Gebruik LF\n als terminator en klik op het OK-symbool (vinkje), zoals in figuur◦8.
 • Klik nu op de SEND-knop (figuur◦9) om het commando naar de Raspberry Pi Pico te sturen. U zou het bericht Packet Sent kort bovenaan uw Android-scherm moeten zien.
 
 Configuring the app.
Figuur 7. Configuratie van de app.
Command to turn ON the LED.
Figuur 8. Commando om de LED in te schakelen.
Click SEND to transmit
Figuur 9. Klik op SEND om het commando te verzenden.

Merk op dat het IP-adres van de ESP-01 kan worden verkregen door alle apparaten op de lokale WiFi-router te scannen. De Android-app Who Uses My WiFi – Network Scanner van Phuongpn kan bijvoorbeeld worden gebruikt om de IP-adressen te zien van alle apparaten die met uw router zijn verbonden. De ESP-01 wordt weergegeven zoals in figuur◦10 (IP: 192.168.1.160), met de naam Espressif.

Finding the ESP-01 IP address
Figuur 10. Het IP-adres van de ESP-01 zoeken.


Van de redactie: dit artikel is een deel uit het boek Raspberry Pi Pico Essentials, enigszins aangepast en met een layout conform de redactionele normen en pagina-indeling van Elektor. Omdat het een gedeelte is uit een grotere publicatie, kunnen sommige termen in dit artikel verwijzen naar besprekingen elders in de oorspronkelijke boekpublicatie. Auteur en redactie hebben hun best gedaan om dit te vermijden, en zijn altijd bereid om te helpen met vragen – contactgegevens staan in het kader Vragen of opmerkingen?
 

Vragen of opmerkingen over Raspberry Pi Pico?

Heb je technische vragen of opmerkingen over dit artikel? Stuur dan een e-mail aan de auteur: d.ibrahim@btinternet.com of aan Elektor: editor@elektor.com