Elektor Team
Over dit artikel

universele temperatuurbewaking

LABSPROJECT
Gebaseerd op een LABS project | October 2011 | Hier te vinden
Deze eenvoudige schakeling is door de ontwerper toegepast om de temperatuur van de microprocessor in zijn PC te bewaken. Als sensor is een NTC (R4) toegepast, waarvan de weerstand zoals bekend bij toenemende temperatuur kleiner wordt. R4 en R3 maken deel uit van een weerstandsbrug, waarvan de instelbare tak uit R1, R2 en P1 bestaat. De knooppunten van de brug zijn met de ingangen van comparator IC1a verbonden. De spanning op de inverterende ingang wordt met instelpot P1 zodanig ingesteld dat deze onder normale temperatuuromstandigheden net iets lager is dan die op de niet-inverterende ingang. Zodra de temperatuur nu maar even stijgt, daalt de weerstand van de NTC en daarmee ook de spanning op de niet-inverterende ingang onder die op de inverterende ingang. Als gevolg daarvan klapt de comparator-uitgang om van "hoog" naar "laag" en laat de piëzo-buzzer zich horen.
Dit artikel kan alleen worden gedownload door geregistreerde gebruikers.
Login | Registreer nu!
Reacties worden ingeladen...