Meer over NTC (5)

| Voor het afregelen van een nieuwe koelkastthermostaat heb je geen bijzondere meetapparatuur nodig als je in het bezit bent van een handig An...

| De a1108APA van Alpha Electronics is een geïntegreerde dimmerschakeling voor gloeilampen, die gebruik maakt van heel weinig externe componen...

| Deze eenvoudige schakeling is door de ontwerper toegepast om de temperatuur van de microprocessor in zijn PC te bewaken. Als sensor is een N...

| temperatuuralarm oor PCs komponentenzijde Iedere PC hoe oud hij ook is NTC is erbonden met een is altijd te goed om te sneue- komparator waa...

| Deze kleine schakeling konerteert de met een NTC gemeten tempera- tuur in een blokgolf met een eenre- dige frekwentie De NTC is opgeno- men...