Over dit artikel

Radar-meetsystemen

Alles wat u altijd al wilde weten, maar nooit durfde vragen

Radar-meetsystemen
De door heel wat automobilisten gevreesde snelheidsmeter, gewoonlijk radar genaamd, is een elektronisch apparaat waarvan de werking bij de meeste elektronici vrij onbekend is. In dit artikel willen we u de werking van deze wonderlijke apparaten wat nader uit de doeken doen en behandelen we een aantal ideeën om zich tegen hun activiteiten te wapenen.
Al in de jaren ’30 merkten elektronici bij experimenten dat HF-golven de eigenschap hebben om door voorwerpen teruggekaatst te worden. Deze eigenschap bleek zich naar gelang de frequentie toenam (boven de 100MHz) steeds duidelijker te manifesteren. Pas aan het eind van de jaren ’30 was men in staat om op eenvoudige wijze SHF-golven
(f > 1 GHz) te genereren dankzij de uitvinding van de magnetron (wordt tegenwoordig gebruikt in moderne magnetronovens, maar dit terzijde).
Dit artikel kan alleen worden gedownload door geregistreerde gebruikers.
Login | Registreer nu!
Reacties worden ingeladen...