Over dit artikel

Digitale logica

Een overzicht

Digitale logica
Op veler verzoek vindt u in dit artikel een overzicht van een aantal logische families en hun eigenschappen. Ook gaan we kort in op belangrijke parameters. Verder wordt uitgelegd waarop gelet moet worden bij het werken met digitale logica.
Hoewel van meet af aan het versterkende vermogen van transistoren het meest tot de verbeelding heeft gesproken, worden ze tegenwoordig waarschijnlijk vaker toegepast als schakelaar. Juist deze - digitale - toepassing ligt ten grondslag aan dit artikel: door schakelende transistors te combineren, kunnen de meest uiteenlopende logica-functies geïmplementeerd worden en laten we transistoren voor ons rekenen.
Dat digitale logica-bouwstenen belangrijk zijn, blijkt wel uit het verloop van de zogenaamde families. Veel zijn er al passé en nog meer gaan er komen: we zullen dan ook zeker niet alles (kunnen) behandelen in de komende pagina’s. Om toch een min of meer compleet idee van de huidige stand van zaken te krijgen, verwijzen we naar figuur 1.
Dit artikel kan alleen worden gedownload door geregistreerde gebruikers.
Login | Registreer nu!
Extra info / Update
In figuur 2b zijn de beschermingsdioden abusievelijk in serie met de ingang getekend. De ingang moet rechtstreeks aan de gates van de FET's liggen, de anode van de onderste diode met de nul en de kathode van de bovenste diode met +VCC, zodat de ingang beschermd wordt tegen over- en onderspanning.
Reacties worden ingeladen...