Over dit artikel

AVR450-acculader

Neusje van de zalm op het gebied van laadtechniek

AVR450-acculader
Dit AVR450-referentieboard heeft zo ongeveer alles te bieden wat je maar van een acculader zou mogen verwachten. Op een en hetzelfde board kunnen met dezelfde hardware in feite een hele reeks verschillende laders worden gerealiseerd, door alleen de microcontroller anders te programmeren. Uniek is bovendien dat de configuratie geschikt is voor zowel Li-ion-, NiMH-, NiCd- als loodaccu's.
Het door Atmel geïntroduceerde AVR450-board bevat twee afzonderlijke laadcircuits, waarvan het ene is opgebouwd met de AT90S4433 en het andere met de goedkope 8-pens ATtiny15. Maar er kunnen ook andere AVR-microcontrollers worden toegepast, mits voorzien van A/D-converter, PWM-uitgang en genoeg programmageheugen om de gewenste laad-algoritmes op te slaan.
De onverminderd verdergaande ontwikkelingen in de accu-technologie vragen om steeds verfijndere algoritmes om snel en veilig laden mogelijk te maken. Bij het bewaken van het laadproces is een hogere nauwkeurigheid vereist om de laadtijd te bekorten en altijd de maximum celkapaciteit te benutten zonder de cellen te beschadigen.
Dit artikel kan alleen worden gedownload door geregistreerde gebruikers.
Login | Registreer nu!
Reacties worden ingeladen...