Over dit artikel

Lab-praat

Printjes ontwerpen

Lab-praat
Wat vinden de meeste elektronici leuk? Printjes ontwerpen natuurlijk!In een onregelmatige serie willen we u wegwijs maken in deze materie. We beginnen zo eenvoudig mogelijk, moeilijk wordt het vanzelf wel. Feedback en verzoeken om bepaalde onderwerpen te behandelen krijgen we graag!
Wanneer u gewoon even een printje wilt ontwerpen, komt het er veelal niet zo op aan waar u de componenten plaatst. Er zijn echter enkele vuistregels die snel en eenvoudig een betere print opleveren. Beter betekent in dit verband minder storing in het gewenste uitgangssignaal en minder storing naar andere apparatuur toe. Deze laatste zin houdt in, vertaald naar de praktijk: "Uw versterker geeft een beter geluid, maakt geen bijgeluiden als de koelkast aanslaat en stoort uw mobieltje niet."
De volgende uitspraak is misschien verrassend, maar klopt toch echt: "De optimale plaats van een component op de print wordt bijna voor 100% bepaald door zijn functie in het elektronische schema." Daarom ontkomt u er niet aan om na te denken over de functie die ieder van de componenten in de schakeling heeft.
Dit artikel kan alleen worden gedownload door geregistreerde gebruikers.
Login | Registreer nu!
Reacties worden ingeladen...