Over dit artikel

Ontbrekende-puls-detector

Een schakeling die ontbrekende pulsen detecteert is in de wereld van de robots onmisbaar. Als aan de schakeling van figuur 1 regelmatig pulsen worden toegevoerd, zal de uitgangsspanning continu hoog zijn. In figuur 2 zijn de signalen inzichtelijk gemaakt. Om de uitgang van de detector hoog te laten blijven, zal de timing van het ingangssignaal aan bepaalde voorwaarden moeten voldoen. Het tijdsdiagram van de monostabiele multivibrator is te zien in figuur 3. De waarden voor de componenten R en Ckunnen worden berekend uit:

T = 1,1 ( RC

hierbij geldt dat

1 k( < R < 1 M( en M < T < N

Bij een juist ingangssignaal (figuur 2) zal de multivibrator telkens opnieuw worden getriggerd voordat de tijdconstante is afgelopen...

Dit artikel kan alleen worden gedownload door geregistreerde gebruikers.
Login | Registreer nu!
Reacties worden ingeladen...