Over dit artikel

LoRa, een kleine inleiding

Toekomsttechnologie voor M2M-toepassingen

LoRa, een kleine inleiding
Het internet der dingen (Internet of Things – IoT) is de volgende stap naar de alomvattende verknoping van machines en apparaten met elkaar (M2M-communicatie). Slimme toepassingen op kleine batterijgevoede apparaatjes zullen in de toekomst ons leven verlichten, maar stellen ook nieuwe eisen aan de draadloze technieken die eraan ten grondslag liggen. Een wezenlijk criterium is de reikwijdte van de draadloze techniek. De tot nu toe gebruikte technieken voor korte-afstandsverbindingen zoals WLAN of Bluetooth halen hooguit enige tientallen meters, de klassieke ISM-band-techniek hooguit een kilometer. LoRa is de verder reikende oplossing.
Dit artikel kan alleen worden gedownload door geregistreerde gebruikers.
Login | Registreer nu!
Hyperlinks
Reacties worden ingeladen...