Martin  Oßmann
Over dit artikel

Filters op de Red Pitaya

Deel 1: FIR-filters

Filters op de Red Pitaya
Als we FPGA’s gebruiken voor digitale signaalverwerking behoren digitale filters tot de belangrijke standaardfuncties. In Elektor hebben we al relatief ‘eenvoudige’ CIC-filters voor decimatie en interpolatie gepresenteerd [1]. Nu komen filters waarvan we het gedrag nauwkeuriger kunnen specificeren aan de orde. In dit eerste deel bespreken we zogenaamde FIR-filters (Finite Impulse Response, eindige impulsresponsie), in het tweede deel behandelen we IIR-filters (Infinite Impulse Response, oneindige impulsresponsie).
Dit artikel kan alleen worden gedownload door geregistreerde gebruikers.
Login | Registreer nu!
Hyperlinks
Reacties worden ingeladen...