Aan het MIT in Massachusetts wordt naarstig gewerkt aan een verbeterde versie van de lithium-zuurstof accu. Dit soort accu’s hebben een hoge energie/gewicht-ratio en zijn daarom veelbelovende kandidaten voor toepassingen in mobiele apparaten en auto’s (en wellicht vliegtuigen). Tot nu toe hebben dit soort accu’s echter een aantal significante nadelen: veel van de laadenergie gaat verloren als warmte en de accu’s degraderen relatief snel. Daarnaast vereisen ze dure additionele componenten om zuurstof in en uit te pompen. Een nieuwe chemische variant van dit type accu belooft hier drastische verbeteringen voor al deze nadelen.
 
In de nanolithia cathode accu wordt de zuurstof in drie verschillende redox-vormen opgeslagen en blijft dus in de accu. Dit zorgt ervoor dat de verliesspanning die normaal tijdens het laden ontstaat vijfmaal zo klein wordt, waardoor er veel minder warmte ontstaat. Ook verbetert het de levensduur aanzienlijk, omdat de zuurstof niet meer naar gasvorm met bijbehorende immense volumeverandering hoeft te gaan, wat verstoringen van de elektrische geleiding voorkomt.
 
De normaal zeer onstabiele nanolithia-deeltjes – deeltjes die zowel lithium als zuurstof bevatten – worden gestabiliseerd door een kobalt-oxide matrix, een sponsachtig materiaal met poriën van slechts enkele nanometers.
 
Een ander zeer groot voordeel is dat de nieuwe accu niet overladen kan worden. De chemische reactie stopt gewoon en er wordt geen schade aangericht.
 
Meer info: http://news.mit.edu/2016/new-lithium-oxygen-battery-greatly-improves-energy-efficiency-longevity-0725.