Kwaliteit is voor ‘the business of perfection’ (tbp) vanzelfsprekend. Analyses, audits en verbeteringen staan voortdurend op de agenda en leiden tot certificering op gespecialiseerde gebieden. Met als meest recente erkenning: ISO 13485-2016 voor de medische sector.
 
Met een roadmap als houvast scherpen Kees Vis, manager QA/QC* & facilities, en Coert van Eekelen, SHEQ**-coördinator, de processen van tbp steeds verder aan. De afgelopen maanden zijn vele resultaten bereikt:
 
• ISO 9001 algehele procesbeheersing: de 2008-versie is gehercertificeerd in 2017. De transitieaudit in 2017 toonde aan dat tbp met beperkte aanpassingen klaar was voor de zwaardere 2015-versie die in december met succes is behaald
 
• AS 9100 voor algehele procesbeheersing, inclusief specifieke criteria voor defensie, luchtvaart en ruimtevaart: de gap-analyse in 2017 toonde aan dat tbp grotendeels klaar is voor deze nieuwe norm. De certificering staat voor 2018/2019 op de agenda
 
• AQAP 2120 militaire norm: de bestaande norm wordt overbodig zodra AS 9100 is behaald
 
• ISO 14001 milieunorm: begin 2018 vond de follow-up audit plaats van de 2015-versie. Deze is succesvol doorlopen
 
• ISO 13485 medische norm: tbp heeft de transitie van de 2012-versie naar de 2016-versie goed doorlopen en is gecertificeerd voor deze nieuwe norm
 
• ESA: Gerard de Groot, quality engineer bij tbp, behaalde opnieuw de ESA-certificering als bevestiging dat tbp voldoet aan de ruimtevaart- richtlijnen.
 
‘De normen worden steeds volwassener, dat vind ik een goede ontwikkeling’, aldus Kees Vis. ‘De aandacht is minder gericht op allerlei procedures, maar meer op risicobeheersing en stakeholdersmanagement. Het gaat om de manier van denken. Risicomanagement staat vast op de agenda van ons managementteam en het softwareprogramma NARIS helpt ons de risico’s in kaart te brengen. We nemen vervolgens gerichte maatregelen om onze bedrijfsvoering op een hoger niveau te brengen.’ En zo weet tbp topkwaliteit, maatwerk, leverflexibiliteit, duurzame producten en value of ownership voor opdrachtgevers te bereiken.