Met goedkope ultrasone sensoren kun je zowel eenvoudige als geavanceerde meetapparaten ontwerpen voor verschillende afstandstoepassingen. Door een van deze modules te combineren met een display, een paar drukknoppen en een ATmega8 microcontroller, kun je eenvoudig een handige niveau- en afstandscircuit in elkaar zetten. Bekijk dit ontwerp uit 2014 om je eigen afstands- en niveaumeter te bouwen!

Afstands- en Niveaumeter Circuit

Raadpleeg het afstands- en niveaumetercircuit, dat vloeistofniveaus en afstanden meet. Het op ATmega8-16PU gebaseerde ontwerp biedt de volgende functies: een watchdog-functie bewaakt het vulniveau, met relaisuitgang en alarm-LED; je kunt min/max alarmniveaus programmeren; het kan min/max kalibratiewaarden voor maximaal 10 tanks of containers in het geheugen opslaan; en het heeft een vanzelfsprekend menu.
 
distance and level gauge circuit
Vereenvoudigd schema van de afstands- en niveaumeter
"Zodra de geprogrammeerde ATmega8 is geplaatst en de ultrasone modules zijn aangesloten, kun je het apparaat voor de eerste keer inschakelen," legde Jörg Trautmann uit. "Op zijn minst zou de achtergrondverlichting van het LCD moeten oplichten. Als dit niet het geval is, koppel dan de stroomtoevoer los en controleer de plaatsing van de componenten nogmaals! Tijdens de startfase zou 'Distance & Level Gauge 2.4' twee seconden lang op het display zichtbaar moeten zijn. Nu kun je de basisinstellingen uitvoeren."
 
distance and level gauge design
Het project

Het Programma

Het programma van de microcontroller omvat de volgende functies:
 
  • Aanduiding van het vloeistofniveau
  • Watchdog bewaking van dit niveau met relaisuitgang en LED-waarschuwing
  • Traploze programmering van het min/max alarmniveau
  • Opslag van min/max kalibratiewaarden voor maximaal 10 containers of tanks
  • Afstandsmeting
  • Intuïtieve menugeleiding met behulp van LCD-weergave
  • Offsetcorrectie voor afstandmeting
  • Handmatige delercorrectie om lage en hoge temperatuuruitersten op te vangen


Het volledige artikel is de komende drie weken gratis beschikbaar. Veel leesplezier!

Inschrijven
Schrijf u in voor tag alert e-mails over Circuits & Circuit Design!