Ongetwijfeld hebt u er al ergens over gelezen, over de angst data te verbruiken omdat data CO2 produceren – of niet soms? Moeten we dus een beetje terughoudend zijn met betrekking tot e-mails en dergelijke om geen slecht milieugeweten te krijgen? En omdat er in onze moderne wereld steeds meer data worden geproduceerd, dan is daar toch ook steeds meer energie voor nodig?
Volgens een analyse van de Northwestern University, het Lawrence Berkeley National Laboratory en Koomey Analytics is dat niet waar.

De onderzoekers hebben een uiterst gedetailleerd model van het energieverbruik van de alomtegenwoordige rekencentra ontwikkeld.
Dit is zeker waar: gedurende de afgelopen tijd is er inderdaad elk jaar een enorme hoeveelheid data bijgekomen.
Desondanks: het energieverbruik van rekencentra is dankzij een grote toename van de efficiëntie gedurende de afgelopen tien jaar ongeveer hetzelfde gebleven.

De voor de hand liggende conclusie is dat technische vooruitgang de centrale factor is om de schadelijke bijwerkingen van het moderne leven zo niet tegen te gaan, dan toch binnen de perken te houden. En dat is gezien de enorme toename van de datastroom eigenlijk een klein mirakel.
 
Het onderzoek is in het vaktijdschrift Science gepubliceerd; een goed leesbare samenvatting is hier te vinden. Omdat de wereld steeds afhankelijker wordt van data-intensieve technologieën, is het energieberbruik van rekencentra een probleem waar inderdaad aandacht aan moet worden besteed.
Tot nog toe werd er eigenlijk steeds een snelle toename van het energieverbruik van rekencentra voorspeld. Deze voorspellingen gingen vaak uit van bestaande technieken bij gelijktijdige toename van het data‘verbruik’. In veel gevallen werd daarbij echter geen rekening gehouden met de technische vooruitgang, die tot steeds betere hardware leidt. Wanneer het hele ‘plaatje’ wordt bekeken, ziet men het probleem in realistisch perspectief en blijkt het aanzienlijk minder ‘erg’ te zijn. Maar nader onderzoek aan nog betere hardware heeft echter nog altijd een hoge prioriteit.