De EEBus komt op gang

19 december 2015, 12:28
De EEBus komt op gang
De EEBus komt op gang
Spannende persberichten vind je natuurlijk niet vaak in het postvak IN; de meeste komen na een vluchtige inspectie meteen terecht in „/dev/null“. Maar soms kan een melding die op het eerste gezicht wat saai lijkt, achteraf toch nog belangrijk blijken te zijn. Bijvoorbeeld dat bericht dat ik gisteren kreeg: „De verwarmingsbranche werkt mee aan het Internet of Things dank zij EEBus… Door het toetreden van de fabrikant van verwarmingsapparatuur Viessmann en van de warmte- en koeltechniekspecialist Danvoss in het EEBus-initiatief is opnieuw een belangrijke branche van marktleidende ondernemingen vertegenwoordigd… Het als vereniging georganiseerde EEBus-initiatief is een internationaal netwerk van toonaangevende ondernemingen, samenwerkingsverbanden en spelers die betrokken zijn bij het Internet of Things. Vertegenwoordigd zijn onder meer stakeholders zoals energie-, telecommunicatie- en elektronica-industrie. Als een algemeen nut beogende instelling stimuleert het EEBus-initiatief het opzetten en standaardiseren van een technologieneutraal, interoperabel smart home/smart grid netwerkconcept… Uitgaande van interoperabiliteit wordt gewerkt aan technologieneutrale informatieverwerking inclusief de daarvoor benodigde datamodellen… Bovendien wordt de interactie van apparaten in het kader van verschillende use cases gedefinieerd.“

Wacht even. Daar was toch iets mee? Inderdaad: begin oktober werd aangekondigd dat ook het Duitse Verbond van de Automobielindustrie (VDA) was toegetreden tot het EEBus-initiatief. Daar staan grote ondernemingen zoals BMW, Audi en Daimler achter, die op het ogenblik heel hard werken aan ontwikkelingen op het gebied van elektrische aandrijving en van geautomatiseerd rijden.

Worden hier belangrijke stappen vooruit gezet op weg naar de specificatie van een branche-overstijgend applicatieprotocol voor het Internet of Things? EEBus is ooit begonnen als een initiatief om verbruiksgegevens van elektrische apparaten onafhankelijk van de fabrikant te kunnen uitwisselen; daar waren voornamelijk Duitse bedrijven bij betrokken. Ze spannen zich nu meer en meer in om internationale aansluiting te vinden en om ook invloed te krijgen in sectoren als de belichtingstechniek enz. Wij houden in elk geval de vinger aan de pols. Een Elektor-artikel dat diep ingaat op de techniek van de EEBus is al ingepland.

EEBus-website: www.eebus.org
 
Reacties worden ingeladen...
gerelateerde items