De SDR Hands-on Kit nader bekeken

23 januari 2020, 08:40
Software Defined Radio of SDR is een radiotechniek waarbij software bijna al het moeilijke radiowerk voor zijn rekening neemt. In een traditionele radio worden elektronische schakelingen gebruikt om een hoogfrequente draaggolf te moduleren of te demoduleren om daar informatie op te zetten of uit te halen. SDR doet dat allemaal softwarematig.

Aan de slag met de Elektor SDR Hands-on Kit
Her Arduino-compatibele shield dat deel uitmaakt van de Elektor SDR Hand-on Kit is een SDR front-end dat radiosignalen tot 30 MHz kan zenden en ontvangen. Het SDR Hands-on Book demonstreert onder andere hoe u Morse-signalen, kortegolf-radiostations, enkelzijband-stations en digitale signalen kunt ontvanngen, maar ook hoe u een QRP-transceiver kunt bouwen of die in een elektronica-lab als meetinstrument kunt gebruiken.

In deze video wordt de kit uitgebreid gepresenteerd:
 
 
 
Reacties worden ingeladen...
gerelateerde items