Met de E-ELT (European Extremely Large Telescope), zoeken wetenschappers naar planeten die zich in een baan om andere sterren bevinden en leren we beter te begrijpen hoe planeten gevormd worden en hoe zwarte materie ontstaat en verdeeld is.
 
De E-ELT bevat een hoofdspiegel met een diameter van 39 meter, waardoor het ’s-werelds grootste optische telescoop is. Het vervaardigen en gebruiken van een spiegel van 39 meter is erg lastig, daarom bestaat de hoofdspiegel uit bijna 800 afzonderlijke spiegelelementen met elk een diameter van 1,4 meter. Ter vergelijking: de primaire spiegel van de Hubble Space Telescope heeft een diameter van 2,4 meter.
 
Het tegengaan van beelddegradatie als gevolg van afwijkingen in het optische ontwerp, de zwaartekracht die inwerkt op de spiegelelementen, temperatuursvariaties, wind en atmosferische storingen is een cruciaal onderdeel van de E-ELT.
Voor de E-ELT is hiervoor een uitzonderlijk innovatief en snel regelsysteem ontwikkeld dat de hoofd- en secundaire spiegels bijstuurd.
 
De ontwerpers maakten hiervoor gebruik van LabVIEW Real-Time en LabVIEW FPGA om aan de regeleisen te voldoen. De actieve optica bevat een regelsysteem en een combinatie van 3000 sensoren en 6000 actuatoren waarmee de 800 spiegels samen de juiste spiegelvorm van de telescoop vormen. De juiste configuratie voor de telescoop wordt actief bestuurd om eventuele resterende afwijkingen in het optische ontwerp te verkleinen.
 
Adaptieve optica monitort de gevolgen van de atmosferische interferenties (storingen als gevolg van invallend licht) honderden keren per seconde en corrigeert deze door fysiek een dunne secundaire spiegel te vervormen met 8000 actuatoren. Speciale sensoren bemonsteren snel de atmosfeer en transformeren elke willekeurige afwijking naar spiegelcommando’s.
 
In het artikel Developing Real-Time Control for the World's Largest Telescope Using NI LabVIEW With Multicore Functionality wordt verder beschreven welke extreme rekenkracht en regelsnelheid van het besturingssysteem vereist is en hoe het ontwikkelde systeem de aansturing van de positie van de individuele spiegelsegmenten verzorgt.