Eerste geïntegreerde accu-elektrolyse-apparaat

26 december 2016, 12:00
Eerste geïntegreerde accu-elektrolyse-apparaat
Eerste geïntegreerde accu-elektrolyse-apparaat
Onderzoekers van de TU Delft onder leiding van prof. Fokko Mulder hebben voor het eerst een geïntegreerd accu-elektrolyse-apparaat ontwikkeld, een zogenaamde ‘battolyser’. Het apparaat kan op efficiënte wijze elektriciteit opslaan of leveren als een accu én het kan water splitsen in waterstof en zuurstof door elektrolyse.

De battolyser is gebaseerd op een zogenaamde nikkel-ijzer-accu, een accuvariant die vorige eeuw vooral door Thomas Edison werd gepromoot. Dit is een erg robuuste accu. Er zijn exemplaren uit die tijd die nog altijd functioneren. De basismaterialen zijn goedkoop en overal verkrijgbaar. Tijdens het opladen vormen de elektrodes van de accu twee materialen, NiOOH en gereduceerd Fe. In de elektrolysewereld zijn deze materialen bekend als katalysator voor de chemische reactie die waterstof en zuurstof oplevert. De elektrodes maken daarmee in geladen toestand de elektrolyse van water mogelijk.

Het unieke van de nikkel-ijzercombinatie is dat elektriciteitopslag en waterstofproductie ook heel efficiënt gebeuren. Dit apparaat past daarom goed bij de variatie in stroomaanbod en prijzen. Als er veel stroom voor een lage prijs beschikbaar is, dan kan deze in de battolyser worden opgeslagen. Bij nog meer goedkope stroom kan waterstof worden gemaakt. En is er te weinig stroom en de prijs dus hoog, dan kan stroom worden teruggeleverd aan het elektriciteitsnet. De battolyser levert daarmee twee functies voor de prijs van één. Het geproduceerde waterstofgas kan (later) weer gebruikt worden als brandstof in brandstofcellen of gascentrales en het kan dienen als grondstof voor de chemische industrie.
Reacties worden ingeladen...
gerelateerde items