Ethisch verantwoord ontwerpen

13 januari 2017, 06:00
Ethically Aligned Design: A Vision For Prioritizing
Wellbeing With Artificial Intelligence And
Autonomous Systems, Version 1. IEEE, 2016.
Vorige maand was het onderwerp van mijn editorial: ‘Zuinig zijn met uw aandacht’. Het ging over de moderne vorm van beïnvloeding door machtige bedrijven (lees 'the big 5') waaraan wij voortdurend worden blootgesteld. Ze verleiden ons met aantrekkelijke aanbiedingen en 'spelen' hierbij met de vrijwel onbeperkte middelen die de programmeerbare elektronica hen biedt. In tegenstelling tot veel tijdgenoten heb ik niet de illusie weerstand te kunnen bieden aan deze onweerstaanbare prikkels. 

Als ik het risico neem u hiermee te vervelen, is het omdat zich in de afgelopen tijd drie opmerkelijke feiten hebben voorgedaan.
Het eerste (verontrustende) feit is waarschijnlijk niets bijzonders voor ieder die kinderen heeft: Tijdens de feestdagen merkte ik op dat mijn kleinzoon van tweeëneenhalf feilloos het YouTube-logo op mijn tablet wist te vinden en in een oogwenk de app startte.
Het tweede niet minder opzienbarende feit betreft Alexa; het stembesturingssysteem van Amazon dat tot nu toe in Elektor bijna onopgemerkt bleef. Door zijn alomtegenwoordigheid was het echter het onderwerp van gesprek bij de Consumer Electronics Show 2017. Een interessant review vindt u hier.
Het derde (geruststellende) feit bevestigt dat mijn bezorgdheid wordt gedeeld. Want het gerenommeerde IEEE heeft een document gepubliceerd met de titel Ethically Aligned Design: A Vision for Prioritizing Human Wellbeing with Artificial Intelligence and Autonomous Systems (AI/AS). In het origineel lezen we waar het voor dient; ‘that encourages technologists to prioritize ethical considerations in the creation of autonomous and intelligent technologies.

Ik nodig de lezers van Elektor van harte uit om hier kennis van te nemen met als doel: ‘The documents purpose is to advance a public discussion of how these intelligent and autonomous technologies can be aligned to moral values and ethical principles that prioritize human wellbeing.’  

 
Reacties worden ingeladen...
gerelateerde items