Gratis download: Elektor Business Magazine over IoT en Industrie 4.0

18 augustus 2016, 07:00
Gratis download: Elektor Business Magazine over IoT en Industrie 4.0
Gratis download: Elektor Business Magazine over IoT en Industrie 4.0
Elektor Business Magazine (EBM) heeft als doel een levendige interactie tot stand te brengen tussen de elektronica-industrie en onderzoeksinstituten enerzijds en ambitieuze hardware- en softwareontwikkelaars in thuislabs, startups en spinouts anderzijds. Het magazine zorgt voor solide ondersteuning op een boeiende reis naar high-tech inspiratie. 

Het september/oktobernummer van EBM gaat gedetailleerd in op Industrie 4.0 zonder het bredere perspectief, het Internet of Things, uit het oog te verliezen. 
Eerst wordt een algemene inleiding gegeven in veiligheidsaspecten, veruit het belangrijkste onderwerp met betrekking tot het IoT en Industrie 4.0. Dit is ook de reden dat in een tweede artikel in detail wordt ingegaan op beveiliging vanuit een industriële invalshoek. Wanneer in een zo robuust mogelijke beveiliging is voorzien, dan kunnen in Industrie 4.0 verdere stappen worden gezet, van het installeren van specialistische MES-software tot de installatie van specifieke maar toch betaalbare hardware. 

In dit EBM dragen gevestigde namen bij aan het vergroten van uw kennis: DigiCert (certificeringsorganisatie), Infineon (hardware-gebaseerde beveiliging voor Industrie 4.0), Critical Manufacturing (gespecialiseerde software voor Industrie 4.0) en ARC Advisory Group (specifieke hardware voor Industrie 4.0). 

Zoals gebruikelijk is Elektor Business Magazine als gratis download beschikbaar (zie ‘ATTACHEMENT’ hieronder). Mis het niet en download uw exemplaar vandaag nog!
Bijlage
PDF download full
Elektor Business Magazine IoT and Industry
The September & October 2016 edition of EBM covers Industry 4.0 in-depth, without losing sight of its broader perspective: the Internet of Things.
Reacties worden ingeladen...
gerelateerde items