Wat we van de Corona-crisis kunnen leren

19 maart 2020, 12:00
Wat we van de Corona-crisis kunnen leren
Wat we van de Corona-crisis kunnen leren

Het Coronavirus legt de zwakten van de geglobaliseerde elektronica-industrie bloot. Het is een snerpende wake-up call die ons noodzaakt om de werkwijzen van onze industrie te heroverwegen. Al in een vroeg stadium werd duidelijk dat de toeleveringsketen niet robuust is. Toen de stroom containerschepen met Chinese elektronica begon te haperen werd pijnlijk zichtbaar wat we eigenlijk al wisten: de grote afhankelijkheid van Chinese productie en producten maakt de Europese industrie kwetsbaar.

Als Europese elektronica-industrie zullen we kritisch naar onszelf moeten kijken. Welke lessen kunnen we trekken uit deze crisis om onze industrie toekomstbestendig te maken? Bij Elektor gaan we deze uitdaging aan. In de komende uitgaven gaan we in gesprek over hoe de industrie momenteel opereert en wat er moet veranderen. We komen met verhalen uit het veld, met alternatieve werkwijzen en we duiken in de overvloed aan redenen waarom business as usual niet langer houdbaar is.

De disruptieve effecten van het Coronavirus brengen de dominante positie van China aan het licht. Maar kwetsbare aanvoerlijnen zijn niet het enige probleem. Europa geeft in toenemende mate de ontwikkeling en productie van elektronica uit handen aan de Verenigde Staten en China. Dat is niet alleen schadelijk voor de Europese industrie maar ook voor de samenleving in bredere zin. Dat vindt ook de Europese Commissie die zich hard maakt voor technologische soevereiniteit: in staat zijn je eigen technologie te maken en te beheren. Redenen waarom de Commissie hierop inzet zijn nationale veiligheid en economische groei.

Een derde reden is de bescherming van Europese waarden. De Europese industrie is gehouden aan milieu eisen, werknemersrechten, veiligheidsvoorschriften en tientallen andere wetten en regels. Als Europeanen hebben we met elkaar besloten dat we eerlijk loon en het tegengaan van vervuiling belangrijke waarden vinden. Die regels dragen er ook toe bij dat Europese producten een stuk duurder zijn dan de spullen uit China. Maar als we die waarden in de wet vastleggen en vervolgens naar China uitwijken om centen te besparen, ondermijnen we ons eigen waardenstelsel.

Om deze en vele andere redenen is het tijd om kritisch naar onze industrie te kijken. Veranderingen kunnen niet alleen van binnenuit bewerkstelligd worden. Overheden en consumenten zullen ook moeten gaan begrijpen dat ‘goedkoop’ niet meer de enige afweging kan zijn bij in- en aankopen. Als we de handen ineen slaan kunnen we een overtuigend verhaal de wereld in brengen. Hier bij Elektor beginnen we dit gesprek. We nodigen u van harte uit hieraan deel te nemen.


Corona COVID-19
Reacties worden ingeladen...
gerelateerde items