Project: Spanningslogger voor oscilloscoop

28 januari 2016, 11:43
Project: Spanningslogger voor oscilloscoop
Project: Spanningslogger voor oscilloscoop
Oscilloscopen zijn onmisbaar voor het zichtbaar maken van signalen in elektronische schakelingen. Hun prestaties worden meestal beoordeeld aan de hand van de bandbreedte en, nu analoge oscilloscopen bijna helemaal zijn verdwenen, samplefrequentie; hoe hoger, hoe beter. Met zo’n scope kunt je heel goed extreem snelle signalen bekijken, maar wat als je juist een heel langzaam signaal wilt onderzoeken?

De ontladingscurve van een accu of batterij is een voorbeeld van een heel langzaam signaal. Als je die wilt meten, heb je een oscilloscoop met een tijdbasis van uren/div in plaats van seconden/div nodig. Dit project (te vinden op de Elektor Labs website) is gebaseerd op een Arduino Mega 2560 board met een voor dit doel ontworpen shield. Hiermee kun je dit soort metingen doen, omdat de tijdbasis van de oscilloscoop ermee kan worden opgerekt tot twaalf uur of meer. Als kers op de taart worden alle parameters weergegeven op het oscilloscoopscherm. Natuurlijk werkt dit shield ook met een oude, vertrouwde, analoge oscilloscoop.
Reacties worden ingeladen...
gerelateerde items