KPN en QuTech hebben recent een nieuwe samenwerkingsovereenkomst getekend, gericht op het realiseren van quantum-internet. KPN levert de infrastructuur en locaties die QuTech, een samenwerking tussen de TU Delft en TNO, zal gebruiken voor onderzoek en ontwikkeling.

Quantumbits

Het quantum-internet is een optisch verbonden netwerk van (kleine) quantumcomputers. Zo’n netwerk maakt de uitwisseling van quantumbits tussen de aangesloten quantumprocessoren mogelijk, waardoor problemen opgelost kunnen worden die altijd buiten bereik zullen blijven van het klassieke internet. Denk bijvoorbeeld aan het heel nauwkeurig synchroniseren van klokken en veilige toegang tot quantumcomputers in de cloud. Een andere zeer gewenste toepassing van quantum-internet is inherent veilige communicatie en waarborging van de privacy, gegarandeerd door de basiswetten van de quantummechanica.

De overeenkomst is een belangrijke mijlpaal in de aanloop naar het eerste quantum-netwerk in Nederland. Dit netwerk, gebaseerd op quantumverstrengeling, zal meerdere Nederlandse steden verbinden in een rudimentair quantumnetwerk. De samenwerking met KPN vormt een essentiële stap om quantumtechnologie dichter bij het uiteindelijke doel te brengen, namelijk dat iedereen in Europa – en uiteindelijk de wereld – gebruik kan maken van quantum-internet.

Online-veiligheid

De samenwerking bij het maken van de eerste verbindingen zal hopelijk leiden tot een veiligere en innovatievere post-quantum toekomst, omdat de komst van quantumcomputers uiteindelijk een groot deel van de huidige versleuteling onveilig zal maken. Het verbeteren van de online-veiligheid is een topprioriteit voor KPN; deze samenwerking maakt de weg vrij voor een nieuw, op quantum-gebaseerd internet.

Verschillende EU-lidstaten hebben onlangs een verklaring ondertekend om samen te werken aan een ruimte- en terrestrische infrastructuur voor quantumcommunicatie. De samenwerking tussen KPN en QuTech zorgt ervoor dat Nederland een belangrijke rol gaat spelen in dit zich ontwikkelende ecosysteem.

KPN

KPN is de leidende telecomoperator in Nederland. In 1881 begon KPN met de bouw van het nationale openbare telefoonnetwerk in Nederland en liet daarmee het land voor het eerst kennis maken met het wonder van de telecommunicatie. Het was de basis voor het huidige wijdverbreide KPN-netwerk in het hele land. Vandaag bouwt KPN de Nederlandse digitale snelweg van de toekomst, rolt glasvezel uit naar meer dan 1 miljoen huishoudens in de periode 2019-2021 en verbetert het zijn mobiele netwerk om het klaar te maken voor 5G, de volgende generatie van mobiele technologie.

QuTech

QuTech is het geavanceerde onderzoekscentrum voor Quantum Computing en Quantum Internet, een samenwerking die in 2014 is opgericht door de Technische Universiteit Delft (TU Delft) en de Nederlandse Organisatie voor Toegepast Wetenschappelijk Onderzoek (TNO). QuTech heeft in 2015 een belangrijke stap gezet om meerdere steden in Nederland te kunnen verbinden in een rudimentair quantumnetwerk: de eerste ‘loophole-free Bell test’. Hiermee werd aangetoond dat twee gescheiden systemen – in dit geval 1,3 kilometer uit elkaar – een instantane verbinding kunnen hebben. QuTech leidt ook de European Quantum Internet Alliance in het EU-vlaggenschip voor Quantum Technologie.

Meer informatie over het quantum-internet is te vinden in het Quantum Internet Magazine.

Bron: TU Delft