Onderzoekers van het Centre for Optical Technologies van de Universiteit van Hannover hebben een glasvezelsensor voor smartphones ontworpen waarmee verschillende biomoleculaire tests kunnen worden uitgevoerd. Als toepassingen worden onder andere het testen op zwangerschap en het monitoren van diabetes genoemd. De sensorgegevens kunnen direct via een app worden weergegeven.

De sensor maakt gebruik van oppervlakte-plasmon-resonantie (SPR), een optisch verschijnsel dat optreedt als een vaste lichtstraal een metalen oppervlak raakt. Hierbij wordt een groot gedeelte van het lichtspectrum gereflecteerd, maar een smalle band wordt geabsorbeerd door de elektronen aan het oppervlak die hierdoor in resonantie komen. Als het metalen oppervlak in aanraking wordt gebracht met een vloeistof, dan zal de plaats in het spectrum en de omvang van de geabsorbeerde lichtband door de refractie-index van de vloeistof worden gewijzigd. Door het aanbrengen van ‘markers’ die overeenkomen met bepaalde biomoleculen of gassporen kan uit de relatie van het gereflecteerde licht tot deze markers worden afgeleid uit welke componenten de vloeistof is samengesteld.

Bij tests met glycerine bleek het prototype van de sensor resultaten te leveren die overeenkomen met die van de huidige laboratorium-meetapparatuur,  maar dan voor een fractie van de kosten.